MĀCĪBAS

Pašlaik mainās izpratne par to, kādas zināšanas un prasmes būs nepieciešamas nākotnes sabiedrībā. Tāpēc jātiecas piedāvāt izglītojamiem tādu mācīšanās pieredzi, kuras rezultāts būs izglītojamā lietpratība: spēja kompleksi lietot zināšanas, prasmes un paust attieksmi, risinot problēmas mainīgās, bet reālās dzīves situācijās.


VISPĀRĒJĀS IZGLĪTĪBAS PROGRAMMAS

Akreditācijas termiņš līdz 2028.gada 31.maijam

– Vispārējās vidējās izglītības programma 31016011

PROFESIONĀLĀS IEVIRZES SPORTA IZGLĪTĪBAS PROGRAMMAS

 • Kamaniņu sports (30V 813 001) P-2227
 • Handbols (30V 813 001) P-2230
 • Volejbols (30V 813 001) P-2228
 • Vieglatlētika (30V 813 001) P-2231
 • Riteņbraukšana (30V 813 001) P-2225

MSĢ DARBĪBAS PAMATMĒRĶI

Misija: Augstas klases sportistu sagatavošana Latvijas nacionālajām izlasēm olimpiskajos sporta veidos, startiem Eiropas un pasaules mērogā, konkurētspējīgas izglītības nodrošināšana.

Vīzija: Sakārtotas fiziskās un saturiskās vides nodrošināšana izglītojamo personības izaugsmē.

Vērtības: Darba mīlestība, Mērķtiecība, Veselība, Atbildība, Uzdrīkstēšanās, Pašdisciplīna, Radošums.

IZGLĪTOJAMO kompetences un SASNIEGUMI

Murjāņu sporta ģimnāzijas Goda grāmata

2022./2023. mācību gada absolventi saņēma:

 • Ministra prezidenta balvu par augstiem mācību sasniegumiem Megija Grundmane;
 • Latvijas Valsts simtgades stipendiju – Kristīne Leskinoviča;
 • Murjāņu līgas balvu “CEĻAMAIZE” 2023.gadā ieguva 12.klases absolventes Laine Lauska un Kitija Zaula.
 • Murjāņu sporta ģimnāzijas “Goda grāmatā” par augstiem sasniegumiem sportā un aktivitātēm ārpusstundu darbā tika ierakstīti trīspadsmit jaunieši – Sanija Ozoliņa, Kitija Bogdanova, Zane Kaluma, Krišjānis Brūns, Ralfs Zazerskis, Kitija Zaula, Megija Grundmane, Kristīne Leskinoviča, Kaspars Kronbergs, Rauls Erlends Sarafimovičš, Jevgenijs Rogonovs, Laine Lauska un Luīze Skudra.

———————————————————————————————————

2021./2022. mācību gads

Par augstiem sasniegumiem sportā –

3.vieta pasaules čempionātā juniorēm,

Eiropas junioru čempione kamaniņu sportā 2022.gadā:

Viktoriju Ziediņu

———————————————————————————————————

Par augstiem sasniegumiem sportā –

2021. gada pasaules čempionāta dalībnieks U-18 vecuma grupā riteņbraukšanā:

Kārli Klismetu

———————————————————————————————————

Par augstiem sasniegumiem sportā – 

Baltijas čempione,

Latvijas pieaugušo izlases kandidāte vieglatlētikā;

Par labiem sasniegumiem mācībās:

Saniju Ozoliņu

———————————————————————————————————

Par augstiem sasniegumiem sportā –

2.vieta Eiropas pludmales volejbola čempionātā U-18 vecuma grupā, Latvijas pieaugušo izlases kandidāts, Latvijas junioru un jaunatnes izlašu dalībnieks volejbolā:

Kārli Uģi Ābelīti

______________________________________________________________________________

Par augstiem sasniegumiem sportā –  

11. vieta Eiropas Jaunatnes Olimpiskajā festivālā 400m skrējienā  – vienpadsmit kārtējs Baltijas komandu sacensību uzvarētājs sprinta disciplīnās U-18 un U-20 vecuma grupās, daudzkārtējs Latvijas čempions sprinta disciplīnās, Latvijas pieaugušo izlases kandidāts vieglatlētikā :

Matīsu Gržibovski

———————————————————————————————————

Par augstiem sasniegumiem sportā –

divkārtējs Baltijas komandu sacensību uzvarētājs 800m skrējienā U-18 vecuma grupā, vairākkārtējs Latvijas čempions vidējo distanču skriešanā, Latvijas pieaugušo izlases kandidāts vieglatlētikā;

Par aktivitātēm ārpusstundu darbā:

Jāni Etjantenu

———————————————————————————————————

Par augstiem sasniegumiem sportā –

Latvijas pieaugušo izlases spēlētājs, Baltijas līgas dalībnieks, Latvijas čempions handbolā (Dobeles Tenax sastāvā):

Ričardu Juzupu

———————————————————————————————————

 

Par augstiem sasniegumiem sportā –  

pieckārtējs Baltijas komandu sacensību uzvarētājs soļošanā

U-18 un U-20 vecuma grupās, daudzkārtējs Latvijas čempions soļošanā, Latvijas pieaugušo izlases kandidāts vieglatlētikā;  

Par teicamiem un izciliem sasniegumiem mācībās:

Raivo Liniņu

 

Par augstiem sasniegumiem sportā – 

3.vieta Baltijas komandu čempionātā U-20 vecuma grupā,

 Latvijas pieaugušo izlases kandidāts vieglatlētikā:

Lauri Kristu Lūsi

———————————————————————————————————

Par augstiem sasniegumiem sportā –

Latvijas pieaugušo izlases kandidāte volejbolā:

Anastāsiju Postovu

———————————————————————————————————

Par aktivitātēm ārpusstundu darbā:

Noru Koptjajevu

———————————————————————————————————

Par ļoti labiem un teicamiem mācību sasniegumiem:

Līvu Salenieci

———————————————————————————————————

Par ļoti labiem un teicamiem mācību sasniegumiem;

Par aktivitātēm ārpusstundu darbā:

Katrīnu Nikolu Jukšinsku

 

·        MURJĀŅU LĪGAS balvu „CEĻAMAIZE”  ieguva Sanija Ozoliņa un Raivo Liniņš

·        Latvijas Simtgades stipendiju saņēma Katrīna Nikola Jukšinska

 


Murjāņu sporta ģimnāzijas Goda grāmatā 2020./2021.mācību gadā ierakstīti šādi 52. izlaiduma absolventi:

Roberts Andersons – par augstiem sasniegumiem sportā- 1.vieta 2020.g. Latvijas čempionātā, 20. vieta Eiropas čempionātā riteņbraukšanā.

Gints Bērziņš – par augstiem sasniegumiem sportā – III jaunatnes sporta spēļu čempions 2020.g., Latvijas pieaugušo izlases dalībnieks kamaniņu sportā.

Megija Dambrehte – par augstiem sasniegumiem sportā -Latvijas sieviešu izlases kandidāte volejbolā.

Dana Deņisova – par aktivitāti ārpusstundu darbā.

Sanija Adriana Kreitenberga – par labiem, teicamiem un izciliem sasniegumiem mācību darbā un aktivitāti ārpusstundu darbā.

Justīne Maskale – par augstiem sasniegumiem sportā- 3.vieta III Jaunatnes ziemas olimpiskajās spēlēs 2020.g.

Patrīcija Ozoliņa – par augstiem sasniegumiem sportā -2.vieta 2021.g. Baltijas čempionātā vieglatlētikā; labiem un teicamiem un izciliem sasniegumiem mācību darbā; aktivitātēm ārpusstundu darbā.

Roberts Rancāns – par augstiem sasniegumiem sportā – iekļauts LR pieaugušo izlasē handbolā.

Patrīcija Ozoliņa – ieguva “MURJĀŅU LĪGAS” balvu „CEĻAMAIZE”

Adriana Sanija Kreitenberga – saņēma “Latvijas Simtgades stipendiju”


MURJĀŅU SPORTA ĢIMNĀZIJAS 2020./2021. MĀCĪBU GADA ABSOLVENTU KARJERAS IZAUGSME

Turpina mācīties un trenēties augstskolās 10 absolventi – (jeb 43,5 %), t.sk. Elza Stīpniece – Fontys Universitatē Nīderlandē; koledžās- 4 jeb 17,4 % absolventu.

Turpina aktīvi trenēties astoņi – jeb 34,8 % absolventu t.sk. 4 – NBS karavīri, viens absolvents strādā un trenējas (4,3%).

SKOLA 2030

Īstenot mācības tā, lai izglītojamie spētu ne tikai iegūt zināšanas un prast tās mērķtiecīgi un atbildīgi pielietot, bet arī attīstītu vēlmi un spēju mācīties mūža garumā.

 • Atbildīgu sabiedrības dalībnieku, kurš iedziļinās, līdzdarbojas un sadarbojas, lai kopā ar citiem veidotu tādu sabiedrību, kādā vēlamies dzīvot.
 • Radošu darītāju, kurš ievieš inovācijas.
 • Personību ar pašapziņu, kurš ciena un rūpējas par sevi un citiem.
 • Lietpratēju izaugsmē, kuram mācīties nemitīgi un ar aizrautību kļuvis par ieradumu.

 MSĢ PĒTĪJUMS PAR VĒRTĪBĀM SEVĪ UN CITOS