Murjāņu Sporta ģimnāzijas Jūrmalas filiāle (Jaunā iela 66, Jūrmala) aicina darbā bioloģijas skolotāju uz nepilnu slodzi 9.-11.kl.

Vairāk informācija  

Murjāņu Sporta ģimnāzijas Jūrmalas filiāle (Jaunā iela 66, Jūrmala) aicina darbā ģeogrāfijas skolotāju uz nepilnu slodzi 9.-11.kl.

Vairak informācija

Murjāņu Sporta ģimnāzija (Klintslejas iela 4, Murjāņi) aicina darbā bioloģijas skolotāju 8.-12. klasei -16 kontaktstundas, 12. klasei – padziļināti

Vairāk informācija

Murjāņu Sporta ģimnāzija (Klintslejas iela 4, Murjāņi) aicina darbā latviešu valodas un literatūras skolotāju 8.kl. un 10.kl. uz nepilnu slodzi (17 kontaktstundas nedēļā)

  Vairāk informācija

Murjāņu Sporta ģimnāzija (Klintslejas iela 4, Murjāņi) aicina darbā angļu valodas skolotāju 8.-12. klasei (12. klasei padziļināti) uz nepilnu slodzi (23 kontaktstundas nedēļā)

 Vairāk informācija

Murjāņu Sporta ģimnāzija (Klintslejas iela 4, Murjāņi) aicina darbā datorikas skolotāju 8.-11. klasei uz nepilnu slodzi (10 kontaktstundas nedēļā) Papildus mācību priekšmets “Dizains un tehnoloģijas” (2 kontakstundas nedēļā)

  Vairāk informācija


X