Vakances

latviešu valodas SKOLOTĀJS

Murjāņu sporta ģimnāzija (Klintslejas 4, Murjāņi, Saulkrastu novads) aicina darbā uz nenoteiktu laiku:

Latviešu valodas skolotāju 10.-11.klasei
(24 kontaktstundas nedēļā)

Pienākumi:

– Īstenot izglītības programmu konkrētajā mācību priekšmetā atbilstoši Valsts izglītības standartam;

– Veikt individuālo darbu ar izglītojamajiem, lai izskaidrotu nesaprotamo mācību saturu;

– Kopīgi sadarbojoties klašu audzinātājiem un treneriem ar vecākiem, informēt vecākus par izglītojamā panākumiem un problēmām;

– Piedalīties izglītības iestādes pedagoģiskās padomes sēdēs un citās sanāksmēs, kas saistītas ar mācību un audzināšanas darbu;

 – Pilnveidot savas profesionālās kompetences, u.c.

Izglītības līmenis

Augstākā izglītība (bakalaura grāds)

Izglītības joma

Izglītība

Alga bruto

1374 EUR (par pilnu slodzi 36 stundas nedēļā)

Darba vietas adrese

Klintslejas 4, Murjāņi, Sējas pag., Saulkrastu nov.

Kontaktpersona

Frančeska Ģēvele, mob. 29196196, e-pasts: franceska.gevele@msg.edu.lv vai msg@msg.edu.lv

Slodze

Nepilna slodze

Darbības joma

Izglītība / Zinātne

Līgums

Darbinieka amats uz nenoteiktu laiku

Pamatojoties uz Vispārīgās datu aizsardzības regulas 13.pantu, Murjāņu sporta ģimnāzija informē, ka:

– personas datu apstrādes pārzinis ir Murjāņu sporta ģimnāzija, reģistrācijas Nr.90000082152, Klintslejas 4, Murjāņi, Saulkrastu novads, LV–2142;

– atlases procesā iegūtie personas dati tiks izmantoti tikai, lai novērtētu pretendenta iespējamību ieņemt amatu;

– personas datu saņemšana ir priekšnosacījums, lai persona pieteiktos vakancei;

– personas datus nav paredzēts nodot trešām personām, nosūtīt uz trešo valsti vai starptautisku organizāciju.

vācu valodaS SKOLOTĀJS 

Murjāņu sporta ģimnāzija (Klintslejas 4, Murjāņi, Saulkrastu novads) aicina darbā uz nenoteiktu laiku:

Vācu valodas skolotāju 8.-11.klasei
(16 kontaktstundas nedēļā)

Pienākumi:

– Īstenot izglītības programmu konkrētajā mācību priekšmetā atbilstoši Valsts izglītības standartam; 

– Veikt individuālo darbu ar izglītojamajiem, lai izskaidrotu nesaprotamo mācību saturu;

– Kopīgi sadarbojoties klašu audzinātājiem un treneriem ar vecākiem, informēt vecākus par izglītojamā panākumiem un problēmām;

– Piedalīties izglītības iestādes pedagoģiskās padomes sēdēs un citās sanāksmēs, kas saistītas ar mācību un audzināšanas darbu;

 – Pilnveidot savas profesionālās kompetences, u.c.

Izglītības līmenis

Augstākā izglītība (bakalaura grāds)

Izglītības joma

Izglītība

Alga bruto

1374 EUR (par pilnu slodzi 36 stundas nedēļā)

Darba vietas adrese

Klintslejas 4, Murjāņi, Sējas pag., Saulkrastu nov.

Kontaktpersona

Frančeska Ģēvele, mob. 29196196, e-pasts: franceska.gevele@msg.edu.lv vai msg@msg.edu.lv

Slodze

Nepilna slodze

Darbības joma

Izglītība / Zinātne

Līgums

Darbinieka amats uz nenoteiktu laiku

Pamatojoties uz Vispārīgās datu aizsardzības regulas 13.pantu, Murjāņu sporta ģimnāzija informē, ka:

– personas datu apstrādes pārzinis ir Murjāņu sporta ģimnāzija, reģistrācijas Nr.90000082152, Klintslejas 4, Murjāņi, Saulkrastu novads, LV–2142;

– atlases procesā iegūtie personas dati tiks izmantoti tikai, lai novērtētu pretendenta iespējamību ieņemt amatu;

– personas datu saņemšana ir priekšnosacījums, lai persona pieteiktos vakancei;

– personas datus nav paredzēts nodot trešām personām, nosūtīt uz trešo valsti vai starptautisku organizāciju.

DATORIKAS SKOLOTĀJS

Murjāņu sporta ģimnāzija (Klintslejas 4, Murjāņi, Saulkrastu novads) aicina darbā uz nenoteiktu laiku:

Datorikas skolotāju 8.-9.klasei
(4 kontaktstundas nedēļā)

Pienākumi:

– Īstenot izglītības programmu konkrētajā mācību priekšmetā atbilstoši Valsts izglītības standartam;

– Veikt individuālo darbu ar izglītojamajiem, lai izskaidrotu nesaprotamo mācību saturu;

– Kopīgi sadarbojoties klašu audzinātājiem un treneriem ar vecākiem, informēt vecākus par izglītojamā panākumiem un problēmām;

– Piedalīties izglītības iestādes pedagoģiskās padomes sēdēs un citās sanāksmēs, kas saistītas ar mācību un audzināšanas darbu;

 – Pilnveidot savas profesionālās kompetences, u.c.

Izglītības līmenis

Augstākā izglītība (bakalaura grāds)

Izglītības joma

Izglītība

Alga bruto

1374 EUR (par pilnu slodzi 36 stundas nedēļā)

Darba vietas adrese

Klintslejas 4, Murjāņi, Sējas pag., Saulkrastu nov.

Kontaktpersona

Frančeska Ģēvele, mob. 29196196, e-pasts: franceska.gevele@msg.edu.lv vai msg@msg.edu.lv

Slodze

Nepilna slodze

Darbības joma

Izglītība / Zinātne

Līgums

Darbinieka amats uz nenoteiktu laiku

Pamatojoties uz Vispārīgās datu aizsardzības regulas 13.pantu, Murjāņu sporta ģimnāzija informē, ka:

– personas datu apstrādes pārzinis ir Murjāņu sporta ģimnāzija, reģistrācijas Nr.90000082152, Klintslejas 4, Murjāņi, Saulkrastu novads, LV–2142;

– atlases procesā iegūtie personas dati tiks izmantoti tikai, lai novērtētu pretendenta iespējamību ieņemt amatu;

– personas datu saņemšana ir priekšnosacījums, lai persona pieteiktos vakancei;

– personas datus nav paredzēts nodot trešām personām, nosūtīt uz trešo valsti vai starptautisku organizāciju.

ģeogrāfijaS SKOLOTĀJS

Murjāņu sporta ģimnāzija (Klintslejas 4, Murjāņi, Saulkrastu novads) aicina darbā uz nenoteiktu laiku:

Ģeogrāfijas skolotāju 8.-11.klasei
(10 kontaktstundas nedēļā)

Pienākumi:

– Īstenot izglītības programmu konkrētajā mācību priekšmetā atbilstoši Valsts izglītības standartam;

– Veikt individuālo darbu ar izglītojamajiem, lai izskaidrotu nesaprotamo mācību saturu;

– Kopīgi sadarbojoties klašu audzinātājiem un treneriem ar vecākiem, informēt vecākus par izglītojamā panākumiem un problēmām;

– Piedalīties izglītības iestādes pedagoģiskās padomes sēdēs un citās sanāksmēs, kas saistītas ar mācību un audzināšanas darbu;

 – Pilnveidot savas profesionālās kompetences, u.c.

Izglītības līmenis

Augstākā izglītība (bakalaura grāds)

Izglītības joma

Izglītība

Alga bruto

1374 EUR (par pilnu slodzi 36 stundas nedēļā)

Darba vietas adrese

Klintslejas 4, Murjāņi, Sējas pag., Saulkrastu nov.

Kontaktpersona

Frančeska Ģēvele, mob. 29196196, e-pasts: franceska.gevele@msg.edu.lv vai msg@msg.edu.lv

Slodze

Nepilna slodze

Darbības joma

Izglītība / Zinātne

Līgums

Darbinieka amats uz nenoteiktu laiku

Pamatojoties uz Vispārīgās datu aizsardzības regulas 13.pantu, Murjāņu sporta ģimnāzija informē, ka:

– personas datu apstrādes pārzinis ir Murjāņu sporta ģimnāzija, reģistrācijas Nr.90000082152, Klintslejas 4, Murjāņi, Saulkrastu novads, LV–2142;

– atlases procesā iegūtie personas dati tiks izmantoti tikai, lai novērtētu pretendenta iespējamību ieņemt amatu;

– personas datu saņemšana ir priekšnosacījums, lai persona pieteiktos vakancei;

– personas datus nav paredzēts nodot trešām personām, nosūtīt uz trešo valsti vai starptautisku organizāciju.

Psiholoģijas SKOLOTĀJS

Murjāņu sporta ģimnāzija (Klintslejas 4, Murjāņi, Saulkrastu novads) aicina darbā uz nenoteiktu laiku:

Psiholoģijas skolotāju 12.klasei
(2 kontaktstundas nedēļā)

Pienākumi:

– Īstenot izglītības programmu konkrētajā mācību priekšmetā atbilstoši Valsts izglītības standartam;

– Veikt individuālo darbu ar izglītojamajiem, lai izskaidrotu nesaprotamo mācību saturu;

– Kopīgi sadarbojoties klašu audzinātājiem un treneriem ar vecākiem, informēt vecākus par izglītojamā panākumiem un problēmām;

– Piedalīties izglītības iestādes pedagoģiskās padomes sēdēs un citās sanāksmēs, kas saistītas ar mācību un audzināšanas darbu;

 – Pilnveidot savas profesionālās kompetences, u.c.

Izglītības līmenis

Augstākā izglītība (bakalaura grāds)

Izglītības joma

Izglītība

Alga bruto

1374 EUR (par pilnu slodzi 36 stundas nedēļā)

Darba vietas adrese

Klintslejas 4, Murjāņi, Sējas pag., Saulkrastu nov.

Kontaktpersona

Frančeska Ģēvele, mob. 29196196, e-pasts: franceska.gevele@msg.edu.lv vai msg@msg.edu.lv

Slodze

Nepilna slodze

Darbības joma

Izglītība / Zinātne

Līgums

Darbinieka amats uz nenoteiktu laiku

Pamatojoties uz Vispārīgās datu aizsardzības regulas 13.pantu, Murjāņu sporta ģimnāzija informē, ka:

– personas datu apstrādes pārzinis ir Murjāņu sporta ģimnāzija, reģistrācijas Nr.90000082152, Klintslejas 4, Murjāņi, Saulkrastu novads, LV–2142;

– atlases procesā iegūtie personas dati tiks izmantoti tikai, lai novērtētu pretendenta iespējamību ieņemt amatu;

– personas datu saņemšana ir priekšnosacījums, lai persona pieteiktos vakancei;

– personas datus nav paredzēts nodot trešām personām, nosūtīt uz trešo valsti vai starptautisku organizāciju.

Klases audzinātājs un internāta skolotājs

Murjāņu sporta ģimnāzija (Klintslejas 4, Murjāņi, Saulkrastu novads) aicina darbā uz nenoteiktu laiku:

Klases audzinātāju un internāta skolotāju
(1 slodze)

Pienākumi:

– Veidot klases audzināšanas darba plānu, organizēt audzināšanas darbu klases kolektīvā, palīdzēt izglītojamajiem sabalansēt mācību, treniņu un brīvo laiku u.c.;

– Kā internāta skolotājam visas dežūras laikā atbildēt par izglītojamo drošību u.c.

Izglītības līmenis

Augstākā izglītība (bakalaura grāds)

Izglītības joma

Izglītība

Alga bruto

1526 EUR (par pilnu slodzi 40 stundas nedēļā)

Darba vietas adrese

Klintslejas 4, Murjāņi, Sējas pag., Saulkrastu nov.

Kontaktpersona

Gita Satovska, e-pasts: msg@msg.edu.lv

Slodze

Viena vesela slodze

Darbības joma

Izglītība / Zinātne

Līgums

Darbinieka amats uz nenoteiktu laiku

Pamatojoties uz Vispārīgās datu aizsardzības regulas 13.pantu, Murjāņu sporta ģimnāzija informē, ka:

– personas datu apstrādes pārzinis ir Murjāņu sporta ģimnāzija, reģistrācijas Nr.90000082152, Klintslejas 4, Murjāņi, Saulkrastu novads, LV–2142;

– atlases procesā iegūtie personas dati tiks izmantoti tikai, lai novērtētu pretendenta iespējamību ieņemt amatu;

– personas datu saņemšana ir priekšnosacījums, lai persona pieteiktos vakancei;

– personas datus nav paredzēts nodot trešām personām, nosūtīt uz trešo valsti vai starptautisku organizāciju.

Klases audzinātājs un internāta skolotājs

Murjāņu sporta ģimnāzija (Klintslejas 4, Murjāņi, Saulkrastu novads) aicina darbā uz nenoteiktu laiku:

Klases audzinātāju un internāta skolotāju
(0,7 slodzes)

Pienākumi:

– Veidot klases audzināšanas darba plānu, organizēt audzināšanas darbu klases kolektīvā, palīdzēt izglītojamajiem sabalansēt mācību, treniņu un brīvo laiku u.c.;

– Kā internāta skolotājam visas dežūras laikā atbildēt par izglītojamo drošību u.c.

Izglītības līmenis

Augstākā izglītība (bakalaura grāds)

Izglītības joma

Izglītība

Alga bruto

1526 EUR (par pilnu slodzi 40 stundas nedēļā)

Darba vietas adrese

Klintslejas 4, Murjāņi, Sējas pag., Saulkrastu nov.

Kontaktpersona

Gita Satovska, e-pasts: msg@msg.edu.lv

Slodze

0,7 slodzes

Darbības joma

Izglītība / Zinātne

Līgums

Darbinieka amats uz nenoteiktu laiku

Pamatojoties uz Vispārīgās datu aizsardzības regulas 13.pantu, Murjāņu sporta ģimnāzija informē, ka:

– personas datu apstrādes pārzinis ir Murjāņu sporta ģimnāzija, reģistrācijas Nr.90000082152, Klintslejas 4, Murjāņi, Saulkrastu novads, LV–2142;

– atlases procesā iegūtie personas dati tiks izmantoti tikai, lai novērtētu pretendenta iespējamību ieņemt amatu;

– personas datu saņemšana ir priekšnosacījums, lai persona pieteiktos vakancei;

– personas datus nav paredzēts nodot trešām personām, nosūtīt uz trešo valsti vai starptautisku organizāciju.