Vakances

SAIMNIECĪBAS PĀRZINIS

Image by Freepik

Murjāņu sporta ģimnāzija (TSV “Jūrmala” un TSV “SASS”) aicina darbā: Saimniecības pārzini  

Pienākumi:

 • Plānot, vadīt un kontrolēt Murjāņu sporta ģimnāzijas teritoriālās struktūrvienības „Jūrmala” (turpmāk-TSV “Jūrmala”) tehnisko darbinieku darbu, nodrošinot saimniecisko darbu izpildi.
 • Organizēt, vadīt un veikt TSV “Jūrmala” telpu remontdarbos, āra teritoriju uzkopšanas darbus
 • Sagatavot TSV “Jūrmala” un Murjāņu sporta ģimnāzijas teritoriālās struktūrvienības “Specializētā airēšanas sporta skola” (turpmāk – TSV “SASS”) veicamo remontdarbu tehnisko specifikāciju.
 • Saskaņot plānoto iegādes un pakalpojumu izdevumu apjomus ar TSV “Jūrmala” un TSV “SASS” vadītājiem.
 • Nodrošināt TSV “Jūrmala” un TSV “SASS” tehniskos darbiniekus ar nepieciešamajiem darba rīkiem, materiāliem, kopšanas līdzekļiem.
 • Nodrošināt TSV “Jūrmala” elektrotīkla, signalizācijas, ūdensvada, kanalizācijas ventilācijas un apkures sistēmas savlaicīgu tehnisko apkopi un profilaktisko apkalpošanu, uzturēšanu kārtībā un piedalīties šajā darbā.
 • Patstāvīgi nodrošināt TSV “Jūrmala” operatīvu bojātā inventāra, elektrotīkla, ūdensvada, kanalizācijas, apkures sistēmas bojājumu novēršanu un remontu, nepieciešamības gadījumā pieaicinot speciālistus.
 • Nodrošināt un organizēt TSV “Jūrmala” un TSV “SASS” saimnieciskos pakalpojumus iestādes darba nodrošināšanai.
 • Saskaņā ar tiešo vadītāju organizēt materiālu iegādes TSV “Jūrmala” un TSV “SASS”, pamatojoties uz struktūrvienību vadītāju pieprasījuma.
 • Veikt TSV “Jūrmala” un TSV “SASS” materiālo vērtību uzskaiti, kontroli.
 • CV aicinām sūtīt uz e-pastu: msgjf@msg.edu.lv

CV aicinām sūtīt uz e-pastu: msg@msg.edu.lv

Izglītības līmenis

Profesionālā vidējā izglītība

Alga bruto

900 – 950 EUR

Darba vietas adrese

Jaunā iela 66, Jūrmala un Vikingu iela 6, Jūrmala

Kontaktpersona

Viesturs Kaļva (29658714, msg@msg.edu.lv)

Nodarbinātības veids

Darbinieka amats uz nenoteiktu laiku

Darba laika veids

Normālais darba laiks

Līgums

Darbinieka amats uz nenoteiktu laiku

Matemātikas skolotājs 9.klasei

Murjāņu sporta ģimnāzijas teritoriālā struktūrvienība “Jūrmala” (Jaunā iela 66, Jūrmala) aicina darbā:

Matemātikas skolotāju 9.klasei uz nepilnu slodzi (5 kontaktstundas nedēļā)

Pienākumi:

 • Īstenot izglītības programmu konkrētajā mācību priekšmetā atbilstoši Valsts izglītības standartam;
 • Veikt individuālo darbu ar izglītojamajiem, lai izskaidrotu nesaprotamo mācību saturu:
 • Kopīgi sadarbojoties klašu audzinātājiem un treneriem ar vecākiem, informēt vecākus par izglītojamā panākumiem un problēmām;
 • Piedalīties izglītības iestādes pedagoģiskās padomes sēdēs un citās sanāksmēs, kas saistītas ar mācību un audzināšanas darbu;
 • Pilnveidot savas profesionālās kompetences, u.c.

CV aicinām sūtīt uz e-pastu: msgjf@msg.edu.lv

Kontakttālrunis: 26483098

Izglītības līmenis

Augstākā izglītība (bakalaura grāds)

Izglītības joma

Izglītība

Alga bruto

900 – 910 EUR

Darba vietas adrese

Jaunā iela 66, Jūrmala

Kontaktpersona

Dace Rolle (26483098, msgjf@msg.edu.lv)

Nodarbinātības veids

Darbinieka amats uz nenoteiktu laiku

Nosaukums

Nepilna slodze

Darbības joma

Izglītība / Zinātne

Līgums

Darbinieka amats uz nenoteiktu laiku

X