Iepirkumi

No 01.01.2019. Murjāņu sporta ģimnāzijas pircēja profils atrodas valsts elektroniskās informācijas sistēmā (EIS) www.eis.gov.lv, e-konkursa vidē, kur tiek ievietota informācija par turpmākajiem uzaicinājumiem iesniegt piedāvājumus, par plānotajiem iepirkumiem, noslēgtajiem līgumiem, pārtrauktajām procedūrām, kā arī citu normatīvajos aktos noteiktu ar iepirkumiem saistītu informāciju.

MSĢ savā mājas lapā nedublēs iepirkumu informāciju.

Murjāņu sporta ģimnāzijas iepirkumi atrodami – Murjāņu spora ģimnāzijas pircēja profilā.

Ievērojot Publisko iepirkumu likumu, pieteikumu/piedāvājumu iesniegšana notiek EIS e-konkursa vidē.

Aicinām Pretendentus savlaicīgi reģistrēties sistēmā.