PĒTĪJUMS “OECD PISA” 2022

2022. gada pavasarī pētījumā piedalījās gandrīz 5400 Latvijas 15 gadus jauno skolēnu no 226 skolām. Šajā pētījuma ciklā lielāka uzmanība tika pievērsta matemātikas kompetencei, taču apkopoti dati arī par lasītprasmes un dabaszinātņu kompetenču sasniegumiem. Pētījums nozīmīgs arī tādēļ, ka mēra skolēnu prasmes viņu obligātās izglītības noslēguma posmā. Iepriekšējā 2018. gada ciklā Latvijas skolēnu lasīšanas, matemātikas un dabaszinātņu kompetences bija OECD valstu vidējā līmenī (lasīšanā nedaudz zem vidējā, matemātikā – nedaudz virs).

Plašāka informācija: