AUDZINĀŠANAS DARBS

Murjāņu sporta ģimnāzijas uzdevumi audzināšanas darbā:
Vispusīgi attīstītas, radošas
un atbildīgas personības veidošana
Pilnveidot izglītojamo izpratni
par vērtību sistēmu kopumā,
akcentējot MSĢ vērtības
TRADĪCIJAS
  • Zinību diena
  • Skolotāju diena
  • Latvijas Valsts dzimšanas diena
  • Ziemassvētki
  • Sporta laureāts
  • Zvans uz pēdējo mācību stundu
  • Pēdējā mācību gada skolas diena
  • Izlaidumi
  • Katras klases organizētais pasākums skolas mērogā
X