Mācību stundu laiki

 • 1) 08:00 – 08:40
 • 2) 08:45 – 09:25
 • 3) 09:35 – 10:15
 • 4) 10:20 – 11:00
 • 5) 11:10 – 11:50
 • 6) 11:55 – 12:35
 • 7) 12:45 – 13:25 (8.,9.,10.a kl.)
 • 7) 13:05 – 13:45 (10.b,11.,12. kl.)
 • 8) 13:50 – 14:30
 • 9) 14:35 – 15:15
 • 10) 15:20 – 16:00
 • DARBA PLĀNS (drīzumā)

Treniņu laiki

Rīta treniņš:

– vecākajām grupām plkst. 9.35 – 11.00

– jaunākajām grupām plkst. 11.10 – 12.35

  

Treniņu nodarbība sporta nodaļās:

– plkst. 16.10 – 20.00

MSĢ UZŅEMŠANA 2024

2024.GADA JAUNO ATLĒTU ATLASES KONKURSS NOTIKS 3.JŪLIJĀ NO PLKST. 9:30

Murjāņu sporta ģimnāzija (Murjāņi, Klintslejas 4) izsludina jauno atlētu atlases konkursu 8.-10.klasēs atbilstoši prasībām un 11.-12.klasēs valsts izlašu pamatsastāva kandidātiem un dalībniekiem (jāiesniedz valstī atzītas atbilstošā sporta veida federācijas atzinums, kas to apliecina) šādos sporta veidos:

Vieglatlētikā 11. un 12.klasē ar perspektīvu 18 gadu vecumā turpināt treniņus Latvijas izlasē bobslejā.

Iepriekšēja reģistrācija konkursam – jāaizpilda pieteikšanās veidlapa šajā saitē:  https://forms.gle/fQKg7JLuj8QYLUrU8

Pretendentiem uz vieglatlētikas nodaļu, kuri nākotni saista ar Latvijas bobsleja izlasi, pieteikšanās anketā jāizvēlas Vieglatlētika un piezīmēs jānorāda mērķis – LV Bobsleja izlase.

Atlases konkursa laikā (dienas kārtība tiks precizēta uz vietas):

1. Vispārējo mācību priekšmetu zināšanu pārbaude:

 • stājoties 8., 9. klasē, tiks veikts kompleksais pamatzināšanu pārbaudes darbs par iepriekšējā klasē apgūto mācību priekšmetu programmu obligāto saturu matemātikā, latviešu valodā, angļu valodā;
 • stājoties 10. klasē, tiks ņemti vērā Centralizēto eksāmenu rezultāti (%), kā arī vidējais vērtējums sekmju izrakstā;
 • 11. un 12. klasē – pārbaudījums izvēlētajā padziļinātajā kursā:
 • 1. virziens: Svešvaloda II (C1 Angļu val.), Latviešu valoda un literatūra II, Bioloģija II;
 • 2. virziens: Svešvaloda II (C1 Angļu val.), Vēsture II, Bioloģija II.

2. Kompleksais iestājpārbaudījums izvēlētajā sporta veidā ( kontrolnormatīvi )

3. Ja izturēti kontrolnormatīvi:

 • psihoemocionālais novērtējums (tests);
 • medicīniskā pārbaude Veselības punktā (veselības un antropometrisko rādītāju izvērtēšana, medicīnas dokumentu iesniegšana).

Ierodoties uz konkursu, nepieciešams: 

 • sporta tērps un apavi (kontrolnormatīvu izpildei);
 • dzimšanas apliecība vai pase/ID (jāuzrāda oriģināls, līdzi kopija);
 • liecība par pārcelšanu uz nākamo klasi (uz 8., 9., 11. klasi) vai apliecība par pamatizglītības iegūšanu un sekmju izraksts (uz 10.klasi); uz 11. un 12.klasi – jāiesniedz izziņa par vispārējās vidējās izglītības programmā iepriekš apgūto mācību priekšmetu un stundu skaitu.

Iesniedzamie medicīnas dokumenti:                  

 • 027/u forma no ģimenes ārsta;
 • 63 forma vai potēšanas pase (kopija);
 • 26u forma (no skolas – ja ir, jāņem līdzi, vai arī iepriekšējā izglītības iestāde nosūta);
 • asins analīze;
 • urīna analīze;
 • zobārsta izziņa par salabotiem zobiem;
 • EHO kardiogrāfija (vai zināms pieraksts uz to);
 • EKG (sirds kardiogrammas slēdziens).

Jāuzrāda dokumentu oriģināls, jāiesniedz kopija.

Pavadošo personu apmeklējums atbilstoši valstī noteiktajām epidemioloģiskajām prasībām. 

Uzņemšanas-atestēšanas komisijas lēmums tiks paziņots individuāli uz reģistrācijas veidlapā norādīto e-pasta adresi (vecākam/aizbildnim) līdz 26.jūlijam.

Jautājumu gadījumā rakstiet msg@msg.edu.lv vai zvaniet mob. 29330201.

Uz tikšanos Murjāņu sporta ģimnāzijā!

Nāc mācīties un sportot Murjāņu sporta ģimnāzijā!

SADARBĪBAS PARTNERI