Aktualitātes

 

FOTO ORIENTĒŠANĀS APVIDŪ, OBJEKTOS UN ZINĀŠANĀS 2021.GADA 19.MAIJĀ
 
Datums:
 16.05.2021
 

 


 

MURJĀŅU SPORTA ĢIMNĀZIJA UZŅEM JAUNUS AUDZĒKŅUS!
 
Datums: 10.05.2021
 
 
20.jūnijā un 17.jūlijā Murjāņu sporta ģimnāzija izsludina jauno atlētu atlasi (8.-10.klasēs) šādos sporta veidos: riteņbraukšana, vieglatlētika, rokasbumba, kamaniņu sports, zēnu un meiteņu volejbols (Murjāņi, Klintslejas 4). Atlases laikā tiks veikts Zināšanu kompleksais pārbaudes tests un psiholoģiskais tests. Jauno atlētu atlases konkursa sākums plkst. 9.00. 
 
 
 
Pirms dalības atlases konkursā jaunajiem atlētiem nepieciešams:

1) veikt COVID-19 testu (72st. negatīvs testa rezultāts), vai ārsta izdots dokuments, kur ir apliecināts, ka atlēts ir COVID-19 izslimojis;

2) sporta tērps un apavi (kontrolnormatīvu izpildei);

3) liecība vai apliecība par pamatizglītības iegūšanu;

4) medicīnas dokumenti:

   - 027/u forma no ģimenes ārsta;

   - 63 forma vai potēšanas pase;

   - 26u forma (no skolas);

   - asins analīze;

   - urīna analīze; 

   - zobārsta izziņa par salabotiem zobiem;

   - EHO kardiogrāfija (vai zināms pieraksts uz to);

5) dzimšanas apliecība vai pase (kopijas). 

 
Jautājumu gadījumā rakstiet msg@msg.edu.lv vai zvaniet mob. 29330201.
 
 
Uz tikšanos Murjāņu sporta ģimnāzijā! 

  


 

MURJĀŅU SPORTA ĢIMNĀZIJA UZŅEM JAUNUS AUDZĒKŅUS!
 
Datums: 10.05.2021
 
 
Murjāņu Sporta ģimnāzijas teritoriālās struktūrvienības  “Jūrmala”
AIRĒŠANAS  nodaļa Jūrmalā, Jaunā ielā 66.
 
Šajā skolā uzņem skolēnus 9. vai 10.klasē, kuri mācās  pamatskolas un pilnu vidusskolas kursu ar tālākām iespējām turpināt mācības jebkurā valsts augstākajā mācību iestādē.
 
Paralēli mācībām notiek treniņi airēšanā. Skolas audzēkņi un absolventi Latvijas izlases sastāvos ar panākumiem piedalījušies Pasaules, Eiropas čempionātos, starptautiskās regatēs. 2011.gadā mūsu skolas absolventi Lauris ŠĪRE un Dairis ADAMAITIS kļuva par divkārtējiem Pasaules čempioniem U-23 grupā, skolas audzēkne Elza GULBE  izcīnīja Eiropas junioru čempiones titulu, 3.vietu Pasaules junioru čempionātā. 2012.gadā mūsu skolas audzēkņi  Gints ZUNDE un Krišs KALNIŅŠ Pasaules junioru čempionātā izcīnīja sudraba medaļas, bet Eiropas junioru čempionātā – bronzas medaļas.  2013.gadā Elza GULBE izcīnīja bronzas medaļas Pasaules U-23 čempionātā un Universiādē, bet 2016.gadā izcīnīja Eiropas vicečempiones titulu.  2019.gadā skolas audzēkņi Reinis JURKA, Otto FEDUKOVIČS, Staņislavs KOREŠKOVS un Toms VEĻIČKO lielā starptautiskā regatē “Baltic Cup” izcīnīja sudraba medaļas, 2020.gadā skolas audzēknes Ance VEĻIČKO un Laine RUMPE Eiropas Junioru čempionātā izcīnīja 7.vietu. Katru gadu skolas audzēkņi izcīna Latvijas čempionu titulus un medaļas citās starptautiskās sacensībās.
 
Skolas audzēkņi dzīvo skolas dienesta viesnīcā, mācību gada laikā ir nodrošināti ar bezmaksas ēdināšanu un atrodas daļējā valsts apgādībā.
 
 
UZŅEMŠANAS  konkurss, ievērojot tajā brīdī esošās epidemioloģiskās drošības prasības, 2021.gadā notiks  laikā no 15.jūnija līdz 22.jūnijam 
 (1 dienu)  Jūrmalā, Jaunā ielā 66.
 
Uzņemšanā  notiks:
  1) liecību vai apliecību vērtēšana;
  2) mācību tests tiem, kuri stājas uz 10.klasi;
  3) medicīniskā apskate;
  4) fizisko normatīvu testi  (60 m skrējiens, 1600 m skrējiens, tāllēkšana no vietas, pievilkšanās (zēniem), vēderprese (meitenēm), lokanības pārbaude).
 
Līdzi jāņem sporta tērps, pildspalva, sejas maska un šādi dokumenti:
  1) 8.klases liecība vai 9.klases apliecība;
  2) dzimšanas apliecība, pase (kopijas);
  3) medicīniskā izziņa (86.forma vai tai pielīdzināma), EKG un vēlama EHO kardiogramma (vai pieraksts uz to);
  4) vecāku iesniegums (aizpildāms uz vietas).
 
 
Sīkāka informācija msg.edu.lv, rowing.lv vai zvanot mob. 29238821.
 
 
Uz tikšanos Murjāņu sporta ģimnāzijā! 

  


 

MURJĀŅU "BURBULIS" LATVIJAS REPUBLIKAS NEATKARĪBAS ATJAUNOŠANAS SVĒTKU LAIKĀ
 
Datums: 08.05.2021
 
 
Murjāņu sporta ģimnāzijā Valsts svētku laikā, ievērojot pandēmijas ierobežojumus, noritēja dažas lokālās aktivitātes. 1.maijā bija vieglatlētu kontroltreniņš un riteņbraucēju kontroles testi, savukārt, 4. maijā organizējām "Baltos galdus" un paši taisījām brokastis. Liels paldies kontroltreniņa balvu atbalstītājiem - "JS Meistardarbs", Jānim Saukam un viņa lieliskajai komandai! 

  


 

8. – 12. KLAŠU IZGLĪTOJAMIE, AICINĀM AKTĪVI PIEDALĪTIES STARPPRIEKŠMETU  PROJEKTĀ “MĀKSLA SPORTA DINAMIKĀ”
 
Datums: 07.04.2021
 
 
 
Projekta īstenošanas laiks un vieta: 
07.04.2021.- 31.05.2021. “Mājturība un tehnoloģijas”, “Vizuālās māksla”, “Kultūras pamati” mācību stundu laikā - attālināti, āra  nodarbībās, rotācijas kārtībā klātienē un individuālajās konsultācijās.
 
Projekta mērķis: 
Mācību priekšmetos “Mājturība un tehnoloģijas”, “Vizuālās māksla”, “Kultūras pamati” īstenot  starppriekšmetu saikni  un  atklāt  kopsakarības ar reālo dzīvi – Murjāņu sporta ģimnāzijas vides veidošanā.
 
Projekta uzdevums:             
Restaurēt nolietotos 40 gab. (liekti līmētos)  krēslus un 5 gab. solus un izveidot mākslas objektus “Krēsls”, “Sols”.
 
Projekta papildus uzdevumi: 

- Veikt balsošanu vietnē Facebook divos posmos: 

     1. posms - 01.05. - 21.05.2021.  balsošana par projekta "Māksla sporta dinamikā" izglītojamo idejām krēslu un solu apgleznojumiem

     2. posms - 19.05. - 21.05.2021.  balsošana par projekta "Māksla sporta dinamikā" izglītojamo krēslu un solu apgleznošanu;

- Izveidot foto galeriju par  projekta  “Māksla sporta dinamikā “ īstenošanas gaitu; 

- Veikt uzskaiti par resursu  ieguldījumu projekta īstenošanā – 40 krēslu un 5 solu restaurācijā, veikt aprēķinu par faktiskajām materiālu, palīgmateriālu izmaksām un cilvēkresursu ieguldījumu;

- Izveidot izglītojamo  mākslas darbu galeriju vizuālās mākslas kabinetā un III stāva hallē;

- Organizēt mākslas objektu “Krēsls”, “Sols” izstādi;

- Apbalvot veiksmīgāko ideju un kvalitatīvāko darbu autorus.

 
Projektā paredzētos darbus vada mācību priekšmetu skolotāji: 
Vita Viksne, Inta Makare, Zane Dapševica un Staņislava Vērdiņa. 
 
Projekta koordinatori: 
DVIJ Frančeska Ģēvele un saimniecības daļas vadītājs Viesturs Kaļva.  

  


 

 


 

MURJĀŅU SPORTA ĢIMNĀZIJAS RITEŅBRAUKŠANAS NODAĻAS SPORTISTI APBALVOTI PAR 2020. GADA SEZONAS PANĀKUMIEM INDIVIDUĀLAJĀ VĒRTĒJUMĀ, KĀ ARĪ AR UZVARU KOMANDU VĒRTĒJUMĀ LATVIJAS JAUNATNES KAUSĀ! 
 
Datums: 19.03.2021
 
 
PALDIES LRF PAR APBALVOJUMIEM!
 
 
 
Rihards Reinfelds Latvijas jaunatnes kausa kopvērtējumā uzvarētājs 2020.gadā
 
 
 
Kārlis Klismets 1. vieta Latvijas riteņbraukšanas federācijas šosejas junioru rangā 2020.gadā
 
 
 
Roberts Čukurs 3. vieta Latvijas riteņbraukšanas federācijas šosejas junioru rangā 2020.gadā
 
 
 
 
Toms Čirkšis 3. vieta Latvijas jaunatnes kausa kopvērtējumā C grupas jauniešiem 2020.gadā
 
 
 

  


 

ATBALSTS SKOLĒNIEM 2020./21.M.G.
 
Datums: 23.02.2021
 
2020./21.m.g. 2.semestrī MSĢ turpina atbalstīt skolēnus izmantojot Eiropas Sociālā fonda projektu Nr.8.3.4.0/16/I/001 ,,Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”. Ikdienā šo projektu pazīstam ar nosaukumu Pumpurs. 1.semestra sākumā, izvērtējot skolēnu riskus, tika sastādīti 26 individuālie plāni, 2.semestrī – 28 individuālie plāni, skolēni saņem atbalstu ķīmijā, matemātikā, latviešu un angļu valodā. Ņemot vērā skolas specifiku, atbalstām skolēnus arī sporta specializācijā un jautājumos, kas saistīti ar sporta psiholoģiju, lai mazinātu risku pārtraukt mācības un treniņus. Lai gan jau kopš Rudens brīvdienām mācāmies attālināti, skolēni aktīvi izmanto skolotāju konsultācijas, lietojot dažādas tiešsaistes platformas, jo ir motivēti un vēlas saglabāt sasniegtos rezultātus. 
 
Kā atzīst paši skolēni, konsultācijas ir palīdzējušas izveidot plānošanas prasmi, vairot motivāciju, uzdrošināties jautāt, nebaidīties kļūdīties! Konsultāciju laikā skolēni ne tikai gūst jaunas zināšanas kādā konkrētā mācību priekšmetā, bet arī ar skolotāju var izrunāt kādas personīgās problēmas, padalīties priekos. 
 
Lai atbalstītu skolotājus, 4.02 tiešsaistē tika organizēta supervīzija, kuras laikā pedagogi dalījās pārdomās par darbu konsultācijās, par šķēršļiem un iespējām tos risināt. Pedagogi guva pieredzi viens no otra, iepazīstoties ar jaunām mācīšanas metodēm un emocionāliem uzmundrinājuma veidiem!
 
Projekta koordinators MSĢ
Zita Neimane

 


 
12. KLASES AUDZĒKNIM GINTAM BĒRZIŅAM 2. VIETA NĀCIJU KAUSĀ UN 14. VIETA PASAULES KAUSA IZCĪŅAS POSMĀ OBERHOFĀ (VĀCIJA) PIEAUGUŠO KONKURENCĒ. APSVEICAM!
 
Datums: 12.12.2020
 
 
Plašāka informācija kamanas.lvNāciju kaussPasaules kauss.

  


 

ĢIMNĀZIJAS HANDBOLA HALLĒ - SPĒLES LAUKUMAM - JAUNS, MŪSDIENĪGS HANDBOLA LAUKUMA SEGUMS! PALDIES PAR SADARBĪBU LATVIJAS HANDBOLA FEDERĀCIJAI! KOPĀ MĒS VARAM DAUDZ!
 
Datums: 25.10.2020
 
Ieklāšanas procesu veica septiņi cilvēki astoņu stundu garumā Vidzemes Olimpiskā centra sporta kompleksa pārziņa Jāņa Sniedzes vadībā. Iepriekš Murjāņos handbolu spēlēja uz dēļu parketa, bet tagad to varēs darīt uz piemērota seguma, uz kura būs mīkstāka piezemšānās, labāka amortizācija, kā arī uz tā būs tikai handbola līnijas. Projekts tika veikts sadarbībā ar Latvijas handbola federāciju. PALDIES! KOPĀ MĒS VARAM DAUDZ! 

  


 

RĪGAS VELOMARATONA SPORTA DISTANCĒ M18 GRUPĀ ROBERTS ANDERSONS 1.vieta. ELEKTRUM TAUTAS DISTANCĒ M16 GRUPĀ RIHARDS REINFELDS 1.vieta, KLĀVS SĪMANIS 3.vieta, GUSTS LAPIŅŠ 4.vieta.
 
Datums: 06.10.2020
 

  


 

NO IZOLĀCIJAS MSĢ SAGAIDĪJĀM 2020.GADA EIROPAS U18 VICEČEMPIONUS PLUDMALES VOLEJBOLĀ KĀRLI ĀBELĪTI UN KRISTIANU FOKEROTU, KĀ ARĪ VIŅU TRENERI LAURI IECELNIEKU. ATKAL PIE MĀCĪBĀM UN TRENIŅIEM! 
 
Datums: 05.10.2020
 

      
KRISTIANS FOKEROTS UN KĀRLIS ĀBELĪTIS - EIROPAS VICEČEMPIONI U18 TURNĪRĀ IZMIRĀ, TURCIJĀ! TRENERIS LAURIS IECELNIEKS!
APSVEICAM! 
 
Datums: 21.09.2020
 

  


  

NOVĒLAM REZULTATĪVUS STARTUS LAURIM IECELNIEKAM,
KRISTIANAM FOKEROTAM UN KĀRLIM ĀBELĪTIM
U18 EIROPAS ČEMPIONĀTĀ PLUDMALES VOLEJBOLĀ, IZMIRĀ, TURCIJĀ!
 
Datums: 16.09.2020
 

  


  

11.-12. SEPTEMBRĪ SMILTENĒ NORISINĀJĀS LATVIJAS RITEŅBRAUKŠANAS ČEMPIONĀTS INDIVIDUĀLAJĀ BRAUCIENĀ UN SMILTENES KAUSS
 
Datums: 12.09.2020
 
 
 
Latvijas čempionu titulus izcīnīja junioriem - Roberts Andersons, kā arī MSĢ absolventi U-23 - Aleksis Krasts, pieaugušu konkurencē Andris Vosekalns.
 
Smiltenes kausa izcīņā - 1.vieta - Kārlis Klismets, 2.vieta - R.Andersons, jauniešiem - 1.vieta - Rihardam Reinfeldam, zēnu grupā 1. vieta - Tomam Čirkšim. Vairāk rezultāti un foto - lrf.lv

  


  

30.VIENĪBAS BRAUCIENĀ SIGULDĀ - MSĢ KOMANDA LABĀKĀ TAUTAS
BRAUCIENA KOMANDU VĒRTĒJUMĀ
 
Datums: 06.09.2020
 
 
SVEICAM! Vairāk foto un rezultāti - velo.lv

  


  

4.-5. SEPTEMBRĪ, RAKVERĒ, IGAUNIJĀ NOTIKA BALTIJAS VALSTU ČEMPIONĀTS VIEGLATLĒTIKĀ
 
Datums: 05.09.2020
 
 
Ieskatam foto galerija par mūsu atlētu startiem. Treneri Viktors Lācis un Edgars Berkis. Rezultāti 

  


  

2020. / 2021.MĀCĪBU GADA UZSĀKŠANA MURJĀŅU SPORTA ĢIMNĀZIJĀ
 
Datums: 27.08.2020
 
  

Rīkojums par 2020./2021.mācību gada uzsākšanu

 

Noteikumi par izglītības procesa organizāciju Murjāņu sporta ģimnāzijā laika posmā no 2020.gada 1.septembra līdz 2020.gada 18.oktobrim

 

1.septembra dienas kārtība

 

7:50 – 8:50 brokastis (pa sporta veidu nodaļām)

9:20 – pulcēšanās kopīgai fotogrāfijai

9:30 – kopējais foto 55 ciparu formā (sliktu laikapstākļu gadījumā fotografēšanās pa klasēm)

10:00 – svinīgais pasākums skolas pagalmā (sliktu laikapstākļu gadījumā aktu zālē)

10:40 – klases stundas

11:00 – kafijas pauze pedagogiem

10:40 – 16:00 – grāmatu nodošana un saņemšana

                        10:40 – 11:50 – 12.klase (nodod iepriekšējās un saņem jaunās grāmatas)

                        11:50 – 13:00 – 9.klase (nodod iepriekšējās un saņem jaunās grāmatas)

                        13:00 – 13:30 – 10.a klase (saņem jaunās grāmatas)

                        13:30 – 14:00 – 10.b klase (saņem jaunās grāmatas)

                        14:00 – 14:40 – 11.a klase (nodod iepriekšējās un saņem jaunās grāmatas)

                        14:40 – 15:10 – 11.b klase (nodod iepriekšējās un saņem jaunās grāmatas)

                        15:10 – 16:00 – 8.klase (saņem jaunās grāmatas)

12:35 – 13:45 – pusdienas pa klasēm

16:10 – 18:00 – treniņš

18:50 – 19:50 – vakariņas pa sporta veidu nodaļām

20:00 – 22:00 – iespēja aktīvi pavadīt vakaru ar dejām, spēlēm, kino

 

Sagatavoja DVAJ G.Satovska

  


  

NO 2020. GADA 1.SEPTEMBRA SKOLĒNIEM, KURI UZSĀKS MĀCĪBAS 10.KLASĒ, MAINĪSIES VEIDS, KĀ MĀCĪBAS BŪS ORGANIZĒTAS
 
Datums: 10.08.2020
  

No 2020.gada 1.septembra skolēniem, kuri uzsāks mācības 10.klasē, mainīsies veids, kā mācības būs organizētas. Skolēns vairāk varēs mācīties to, kas būs noderīgs viņa nākotnes mērķim profesijas izvēlē. Aptuveni 30% mācību laika, visvairāk 12. klasē, skolēns varēs veltīt tiem mācību priekšmetiem, kuri būs svarīgi profesijas izvēlē. Skolēni varēs izvēlēties mācību priekšmetus, mācoties tos padziļināti ar lielāku stundu skaitu.

10. klašu skolēni! Aicinu jau laikus iepazīties ar mācību plānu un izdarīt izvēli padziļināto mācību priekšmetu apguvē. Par skolēnu izdarīto izvēli, runāsim jaunā mācību gada pirmajās mācību dienās!

  


  

VIEGLATLĒTI BALTIJAS VALSTU KOMANDU SACENSĪBĀS
 
Datums: 04.08.2020
 

 Aizvadītas tradicionālās triju Baltijas valstu komandu mačsacīkstes viegatlētikā U-16, U-18 un U-20 vecuma grupām. Izlašu sastāvos startēja kupls skaits MSĢ audzēkņi. Komandu vērtējumā Latvijas U-18 izlase izcīnīja uzvarētāju kausu, bet U-16 un junioru izlases ierindojās 2.vietās.

U-16 grupa (28.07. Ogrē)

1.vieta      Evelīna Lazdiņa             diska meš.       40,79 m   PB Lat SB