Mācību stundu laiki

 • 1) 08:00 – 08:40
 • 2) 08:45 – 09:25
 • 3) 09:35 – 10:15
 • 4) 10:20 – 11:00
 • 5) 11:10 – 11:50
 • 6) 11:55 – 12:35
 • 7) 12:45 – 13:25 (8.,9.,10.a kl.)
 • 7) 13:05 – 13:45 (10.b,11.,12. kl.)
 • 8) 13:50 – 14:30
 • 9) 14:35 – 15:15
 • 10) 15:20 – 16:00
 • DARBA PLĀNS (drīzumā)

Treniņu laiki

Rīta treniņš:

– vecākajām grupām plkst. 9.35 – 11.00

– jaunākajām grupām plkst. 11.10 – 12.35

  

Treniņu nodarbība sporta nodaļās:

– plkst. 16.10 – 20.00

MSĢ UZŅEMŠANA 2024

PAPILDUZŅEMŠANA 8.KLASĒ LĪDZ 31.JŪLIJAM

Lai pieteiktos uzņemšanai, lūdzam aizpildīt pieteikšanās veidlapu un zvanīt pa tālruni 29330201 darba dienās no 9:00 līdz 16:00

 

2024.GADA JAUNO ATLĒTU ATLASES KONKURSS NOTIKS 3.JŪLIJĀ NO PLKST. 9:30

Murjāņu sporta ģimnāzija (Murjāņi, Klintslejas 4) izsludina jauno atlētu atlases konkursu 8.-10.klasēs atbilstoši prasībām un 11.-12.klasēs valsts izlašu pamatsastāva kandidātiem un dalībniekiem (jāiesniedz valstī atzītas atbilstošā sporta veida federācijas atzinums, kas to apliecina) šādos sporta veidos:

Vieglatlētikā 11. un 12.klasē ar perspektīvu 18 gadu vecumā turpināt treniņus Latvijas izlasē bobslejā.

Iepriekšēja reģistrācija konkursam – jāaizpilda pieteikšanās veidlapa šajā saitē:  https://forms.gle/fQKg7JLuj8QYLUrU8

Pretendentiem uz vieglatlētikas nodaļu, kuri nākotni saista ar Latvijas bobsleja izlasi, pieteikšanās anketā jāizvēlas Vieglatlētika un piezīmēs jānorāda mērķis – LV Bobsleja izlase.

Atlases konkursa laikā (dienas kārtība tiks precizēta uz vietas):

1. Vispārējo mācību priekšmetu zināšanu pārbaude:

 • stājoties 8., 9. klasē, tiks veikts kompleksais pamatzināšanu pārbaudes darbs par iepriekšējā klasē apgūto mācību priekšmetu programmu obligāto saturu matemātikā, latviešu valodā, angļu valodā;
 • stājoties 10. klasē, tiks ņemti vērā Centralizēto eksāmenu rezultāti (%), kā arī vidējais vērtējums sekmju izrakstā;
 • 11. un 12. klasē – pārbaudījums izvēlētajā padziļinātajā kursā:
 • 1. virziens: Svešvaloda II (C1 Angļu val.), Latviešu valoda un literatūra II, Bioloģija II;
 • 2. virziens: Svešvaloda II (C1 Angļu val.), Vēsture II, Bioloģija II.

2. Kompleksais iestājpārbaudījums izvēlētajā sporta veidā ( kontrolnormatīvi )

3. Ja izturēti kontrolnormatīvi:

 • psihoemocionālais novērtējums (tests);
 • medicīniskā pārbaude Veselības punktā (veselības un antropometrisko rādītāju izvērtēšana, medicīnas dokumentu iesniegšana).

Ierodoties uz konkursu, nepieciešams: 

 • sporta tērps un apavi, uz Riteņbraukšanas nodaļu – personīgais šosejas ritenis, aizsargķivere (kontrolnormatīvu izpildei);
 • dzimšanas apliecība vai pase/ID (jāuzrāda oriģināls, līdzi kopija);
 • liecība par pārcelšanu uz nākamo klasi (uz 8., 9., 11. klasi) vai apliecība par pamatizglītības iegūšanu un sekmju izraksts (uz 10.klasi); uz 11. un 12.klasi – jāiesniedz izziņa par vispārējās vidējās izglītības programmā iepriekš apgūto mācību priekšmetu un stundu skaitu.
 • vecāka vai aizbildņa iesniegums (lejupielādēt)
 • iesniegums jāsūta uz msg@msg.edu.lv vai jāiesniedz klātienē

Iesniedzamie medicīnas dokumenti:                  

 • 027/u forma no ģimenes ārsta;
 • 63 forma vai potēšanas pase (kopija);
 • 26u forma (no skolas – ja ir, jāņem līdzi, vai arī iepriekšējā izglītības iestāde nosūta);
 • asins analīze;
 • urīna analīze;
 • zobārsta izziņa par salabotiem zobiem;
 • EHO kardiogrāfija (vai zināms pieraksts uz to);
 • EKG (sirds kardiogrammas slēdziens).

Jāuzrāda dokumentu oriģināls, jāiesniedz kopija.

Pavadošo personu apmeklējums atbilstoši valstī noteiktajām epidemioloģiskajām prasībām. 

Uzņemšanas-atestēšanas komisijas lēmums tiks paziņots individuāli uz reģistrācijas veidlapā norādīto e-pasta adresi (vecākam/aizbildnim) līdz 26.jūlijam.

Jautājumu gadījumā rakstiet msg@msg.edu.lv vai zvaniet mob. 29330201.

Uz tikšanos Murjāņu sporta ģimnāzijā!

MSĢ TSV “JŪRMALA” 2024.gada UZŅEMšanas informācija 

Murjāņu Sporta ģimnāzijas teritoriālās struktūrvienības “Jūrmala”AIRĒŠANAS nodaļa Jūrmalā, Jaunā ielā 66.

Šajā skolā uzņem skolēnus 9. vai 10.klasē, kuri mācās pamatskolas un pilnu vidusskolas kursu ar tālākām iespējām turpināt mācības jebkurā valsts augstākajā mācību iestādē.

Paralēli mācībām notiek treniņi airēšanā. Skolas audzēkņi un absolventi Latvijas izlases sastāvos ar panākumiem piedalījušies Pasaules, Eiropas čempionātos, starptautiskās regatēs. 2011.gadā mūsu skolas absolventi Lauris ŠĪRE un Dairis ADAMAITIS kļuva par divkārtējiem Pasaules čempioniem
U-23 grupā, skolas audzēkne Elza GULBE izcīnīja Eiropas junioru čempiones titulu, 3.vietu Pasaules junioru čempionātā. 2012.gadā mūsu skolas audzēkņi Gints ZUNDE un Krišs KALNIŅŠ Pasaules junioru čempionātā izcīnīja sudraba medaļas, bet Eiropas junioru čempionātā – bronzas medaļas. 2013.gadā Elza GULBE izcīnīja bronzas medaļas Pasaules U-23 čempionātā un Universiādē, bet 2016.gadā izcīnīja Eiropas vicečempiones titulu. 2019.gadā skolas audzēkņi Reinis JURKA, Otto FEDUKOVIČS, Staņislavs KOREŠKOVS un Toms VEĻIČKO lielā starptautiskā regatē “Baltic Cup” izcīnīja sudraba medaļas, 2020.gadā skolas audzēknes Ance VEĻIČKO un Laine RUMPE Eiropas Junioru čempionātā izcīnīja 7.vietu. 

2021. gadā Laine RUMPE Pasaules Junioru čempionātā izcīnīja 4. vietu un Eiropas Junioru čempionātā izcīnīja 3. vietu. 2022.gadā Laine RUMPE U23 Eiropas čempionātā izcīnīja 4.vietu. Katru gadu skolas audzēkņi izcīna Latvijas čempionu titulus un medaļas citās starptautiskās sacensībās. Skolas audzēkņi dzīvo skolas dienesta viesnīcā, mācību gada laikā ir nodrošināti ar bezmaksas ēdināšanu un atrodas daļējā valsts apgādībā.


Uzņemšanas konkurss (9., 10.klasē) Murjāņu sporta ģimnāzijas teritoriālās struktūrvienības “Jūrmala” (Jaunā iela 66, Jūrmala) airēšanas, smaiļošanas un kanoe nodaļā notiks š.g. 15.jūnijā no plkst. 10.00. Pēc dokumentu iesniegšanas un medicīniskās apskates fiziskie testi tiem, kuri stājas airēšanas nodaļā. Ja ir jautājumi, lūdzu, rakstiet msgjf@msg.edu.lv vai zvaniet 29461790!

Uzņemšanā notiks:

1) liecību vai pamatizglītības apliecību sekmju izrakstu (apliecība un sekmju izraksts jāiesniedz pēc 1.jūlija) un centralizēto eksāmenu rezultātu vērtēšana (vidējie vērtējumi);

2) medicīniskā apskate;

3) pārbaude fiziskajā sagatavotībā (60 m skrējiens, 1600 m skrējiens, tāllēkšana no vietas, pievilkšanās (zēniem), vēderprese (meitenēm), lokanības pārbaude) tiem, kuri stājas airēšanas nodaļā.

Līdzi jāņem sporta tērps, pildspalva un šādi dokumenti:

1) 8.klases liecība vai pamatizglītības apliecība un sekmju izraksts (pamatizglītības apliecība un sekmju izraksts jāiesniedz pēc 1.jūlija);

2) dzimšanas apliecība, pase vai ID (kopijas);

3) medicīniskā izziņa no ģimenes ārsta par veselības stāvokli (027/u forma);

4) EKG un EHO kardiogramma (vai pieraksts uz to);

5) vecāku iesniegums (aizpildāms uz vietas).

Uz tikšanos Murjāņu sporta ģimnāzijā!

Nāc mācīties un sportot Murjāņu sporta ģimnāzijā!

SADARBĪBAS PARTNERI