AKTIVITĀTE PROJEKTOS

Dalība Starptautiskās izglītības sasniegumu novērtēšanas asociācijas Starptautiskais pilsoniskās izglītības pētījumā (IEA ICCS 2022) – pamatpētījums Eiropas Sociālā fonda projekta Nr.8.3.6.2/17/I/001 “Izglītības kvalitātes monitoringa sistēmas izveide un īstenošana”