Mācību sasniegumi

MSĢ PATEICĪBAS RAKSTI

2020./2021.mācību gada beigās

 

KLASE

Klases audzinātāja

Izglītojamā VĀRDS, UZVĀRDS

IZGLĪTOJAMO  MĀCĪBU SASNIEGUMI

 

8.a klase

 

Inga Ģipsle

RIČARDAM JĀNIM LIEPIŅAM

Par ļoti labiem un teicamiem mācību sasniegumiem.

Par veiksmīgu dalību Pierīgas izglītības, kultūras un sporta pārvaldes organizētajās olimpiādēs Matemātikā, Latviešu valodā un literatūrā.

8.a klase

Inga Ģipsle

MADARAI KĻAVNIECEI

Par ļoti labiem un teicamiem mācību sasniegumiem.

8.a klase

Inga Ģipsle

AMANDAI OGORODŅIKOVAI

Par ļoti labiem un teicamiem mācību sasniegumiem.

8.a klase

Inga Ģipsle

NIKOLAI INNUS

Par labiem, ļoti labiem un teicamiem mācību sasniegumiem.

9.a klase

Astrīda Pastare

GUSTAVAM AUZIŅAM

Par ļoti labiem un teicamiem mācību sasniegumiem.

9.a klase

Astrīda Pastare

ADRIANAM AVERJANOVAM

Par ļoti labiem un teicamiem mācību sasniegumiem.

9.a klase

Astrīda Pastare

RAIMONDAM BALTGALVIM

Par ļoti labiem un teicamiem mācību sasniegumiem.

9.a klase

Astrīda Pastare

MARTAI ROBEŽNIECEI

Par ļoti labiem, teicamiem un izciliem mācību sasniegumiem.

10.a klase

Laila Ločmele

MEGIJAI GRUNDMANEI

Par ļoti labiem, teicamiem un izciliem mācību sasniegumiem.

10.a klase

Laila Ločmele

ELĪZAI LEMBERGAI

Par ļoti labiem un teicamiem mācību sasniegumiem.

10.a klase

Laila Ločmele

RĒZIJAI MAZUREI-MAGO

Par ļoti labiem un teicamiem mācību sasniegumiem.

10.a klase

Laila Ločmele

LUĪZEI SKUDRAI

Par ļoti labiem, teicamiem un izciliem mācību sasniegumiem.

10.a klase

Laila Ločmele

KITIJAI ZAULAI

Par ļoti labiem un teicamiem mācību sasniegumiem.

11.a klase

Elita Lietaviete

KATRĪNAI NIKOLAI JUKŠINSKAI

Par ļoti labiem, teicamiem un izciliem mācību sasniegumiem.

11.a klase

Elita Lietaviete

SONORAI SERGEJAVAI

Par ļoti labiem, teicamiem un izciliem mācību sasniegumiem.

11.b klase

Dace Roziņa

RAIVO LINIŅAM

Par ļoti labiem, teicamiem un izciliem mācību sasniegumiem.

12.a klase

Zita Neimane

DANAI DEŅISOVAI

Par ļoti labiem un teicamiem mācību sasniegumiem.

12.a klase

Zita Neimane

ADRIANAI SANIJAI KREITENBERGAI

Par ļoti labiem, teicamiem un izciliem mācību sasniegumiem.

12.a klase

Zita Neimane

PAULAI LIEPIŅAI

Par ļoti labiem un teicamiem mācību sasniegumiem.

12.a klase

Zita Neimane

PATRĪCIJAI OZOLIŅAI

Par ļoti labiem, teicamiem un izciliem mācību sasniegumiem.