Mācību sasniegumi

 PATEICĪBAS 
par mācību sasniegumiem 2022./2023. mācību gada noslēgumā

Saskaņā ar 31.05.2023. Murjāņu sporta ģimnāzijas direktora S.Čevera rīkojumu Nr. 24 – izgl.

KLASE
IZGLĪTOJAMĀ VĀRDS UZVĀRDS
SASNIEGUMI

8.a

Krišjānim Barvidam

Par veiksmīgu dalību Valsts izglītības satura centra organizētajā  2.posma Latviešu valodas olimpiādē.

8.a

Helvijam Kanceram

Par mākslinieka talanta atklāšanu darbā “Gleznošana ar makulatūru”.

8.a

Ernestam Lešinskim

Par mākslinieka talanta atklāšanu darbā “Gleznošana ar makulatūru”.

8.a

Franciskai Liniņai

Par labiem mācību sasniegumiem (vidējais vērtējums 8.33 balles).

Par veiksmīgu dalību Valsts izglītības satura centra organizētajā  2.posma Latviešu valodas olimpiādē.

Par kvalitatīvu un veiksmīgu   starpdisciplinārā projekta  Māksla sporta dinamikā -”Sola restaurācija Vēstures kabinetā”  īstenošanu.

8.a

Artim Putram

Par mākslinieka talanta atklāšanu darbā “Gleznošana ar makulatūru”.

8.a

Margitai Sirsniņai

Par veiksmīgu dalību Valsts izglītības satura centra organizētajā  2.posma Latviešu valodas olimpiādē un dalību Valsts posma  Olimpiādē.

Par kvalitatīvu un veiksmīgu   starpdisciplinārā projekta  Māksla sporta dinamikā -”Sola restaurācija Vēstures kabinetā”  īstenošanu.

9.a

Annai Aizupei

Par mākslinieces talanta atklāšanu darbā “Gleznošana ar makulatūru”.

9.a

Annai Belrusai

Par veiksmīgu dalību Valsts izglītības satura centra organizētajā 2.posma Vēstures olimpiādē.

Par kvalitatīvu un veiksmīgu   starpdisciplinārā projekta  Māksla sporta dinamikā -”Atpūtas sols – Muzikālais sportists”  īstenošanu

9.a

Ēdenam Eduardam Čepulim

Par mākslinieka talanta atklāšanu darbā “Gleznošana ar makulatūru”.

9.a

Eleonorai Dombrovskai

Par veiksmīgu dalību Valsts izglītības satura centra organizētajā  2.posma Latviešu valodas olimpiādē.

9.a

Elīnai Pamžinai

Par mākslinieces talanta atklāšanu darbā “Gleznošana ar makulatūru”.

Par kvalitatīvu un veiksmīgu   starpdisciplinārā projekta  Māksla sporta dinamikā -”Atpūtas sols – Muzikālais sportists”  īstenošanu.

9.a

Eniai Elizabetei Ūdrei

Par kvalitatīvu un veiksmīgu   starpdisciplinārā projekta  Māksla sporta dinamikā -”Atpūtas sols – Muzikālais sportists”  īstenošanu.

9.a

Mārtiņam Purbērziņam

Par veiksmīgu dalību Valsts izglītības satura centra organizētajā 2.posma Matemātikas  olimpiādē.

9.a

Žanetei Sinkovskai

Par veiksmīgu dalību Valsts izglītības satura centra organizētajā 2.posma Vēstures olimpiādē.

Par kvalitatīvu un veiksmīgu   starpdisciplinārā projekta  Māksla sporta dinamikā -”Atpūtas sols – Muzikālais sportists”  īstenošanu .

9.b

Ralfam  Andrejevam

Par labiem mācību sasniegumiem ( vidējais vērtējums  7.56 balles).

Par veiksmīgu dalību Valsts izglītības satura centra organizētajā  2.posma Ķīmijas olimpiādē.

9.b

Elizabetei Baronei

Par kvalitatīvu un veiksmīgu   starpdisciplinārā projekta  Māksla sporta dinamikā -”Multiplikācijas filmu varoņi”  īstenošanu.

9.b

Patrīcijai Klopovai

Par veiksmīgu dalību Valsts izglītības satura centra organizētajā  2.posma Vēstures olimpiādē.

9.b

Emīlam Vilsonam

Par veiksmīgu dalību Valsts izglītības satura centra organizētajā  2.posma Vēstures olimpiādē.

9.b

Kerijai Vilsonei

Par mākslinieces talanta atklāšanu darbā “Gleznošana ar makulatūru”.

9.b

Rūtai Zanderei

Par kvalitatīvu un veiksmīgu   starpdisciplinārā projekta  Māksla sporta dinamikā -”Multiplikācijas filmu varoņi”  īstenošanu.

9.b

Laimai Postnovai

Par kvalitatīvu un veiksmīgu   starpdisciplinārā projekta  Māksla sporta dinamikā -”Multiplikācijas filmu varoņi”  īstenošanu.

9.b

Raienam Šnepstam

Par labāko darbu starpdiciplinārā eseju konkursā: “Barikāžu laiks mūsdienu sporta attīstībā” .

9.b

Tīnai Tauriņai

Par kvalitatīvu un veiksmīgu   starpdisciplinārā projekta  Māksla sporta dinamikā -”Multiplikācijas filmu varoņi”  īstenošanu.

9.b

Markusam Vensbergam

Par labiem mācību sasniegumiem ( vidējais vērtējums 7.56 balles).

Par veiksmīgu dalību Valsts izglītības satura centra organizētajā  2.posma Ķīmijas, Matemātikas  olimpiādē

9.b

Raienam Šnepstam

Par labāko darbu starpdisciplinārā eseju konkursā “Barikāžu laiks mūsdienu sporta attīstībā”.

10.a

Nikolai Anastasijai  Abramčikai

Par kvalitatīvu un veiksmīgu   starpdisciplinārā projekta  “Māksla sporta dinamikā”  īstenošanu – MSĢ vides māksliniecisko noformēšanu .

10.a

Nikolai Innus

Par mākslinieces talanta atklāšanu spēlē “Mākslas veidu labirintos”.

10.a

Kristoferam Jonasam

Par mākslinieces talanta atklāšanu spēlē “Mākslas veidu labirintos”.

10.a

Letīcijai Zommerei

Par mākslinieces talanta atklāšanu spēlē “Mākslas veidu labirintos”.

10.a

Jānim Krūmiņam

Par labiem mācību sasniegumiem ( vidējais vērtējums 8.29 balles).

Par veiksmīgu dalību Valsts izglītības satura centra organizētajā  2.posma  olimpiādēs un iegūto Atzinību Ķīmijas olimpiādē un  2.vietu  Fizikas olimpiādē.

10.a

Adriānai Krūzmanei

Par labiem mācību sasniegumiem ( vidējais vērtējums 7.93 balles).

Par mākslinieces talanta atklāšanu darbā “Gleznošana ar makulatūru”.

10.a

Ričardam  Jānim Liepiņam

Par labiem mācību sasniegumiem ( vidējais vērtējums 8.07 balles).

Par veiksmīgu dalību Valsts izglītības satura centra organizētajā  2.posma Ķīmijas, Bioloģijas olimpiādēs un 2.vietu  Ekonomikas olimpiādē .

Par mākslinieka talanta atklāšanu darbā  “Gleznošana ar makulatūru”.

10.a

Martai Līcītei

Par mākslinieces talanta atklāšanu spēlē “Mākslas veidu labirintos”.

10.a

Emīlijai Sirmai

Par labiem mācību sasniegumiem ( vidējais vērtējums 8.00 balles)

Par veiksmīgu dalību Valsts izglītības satura centra organizētajā  2.posma Ekonomikas  olimpiādē.

Par mākslinieces talanta atklāšanu darbā “Gleznošana ar makulatūru”, spēlē “Mākslas veidu labirintos”.

10.a

Ketlīnai Melisai Rozenbahai

Par labiem mācību sasniegumiem ( vidējais vērtējums 7.71 balles).

Par mākslinieces talanta atklāšanu darbā “Gleznošana ar makulatūru”.

10.a

Olgai Silickai

Par mākslinieces talanta atklāšanu darbā “Gleznošana ar makulatūru”, spēlē “Mākslas veidu labirintos”.

10.b

Elvim Lielmanim

Par veiksmīgu dalību Valsts izglītības satura centra organizētajā  2.posma Angļu valodas olimpiādē.

10.b

Raitam Markusam

Par veiksmīgu dalību Valsts izglītības satura centra organizētajā  2.posma Angļu valodas olimpiādē

11. a

Janitai Antipinai

Par veiksmīgu dalību Valsts izglītības satura centra organizētajā 2.posma Ekonomikas olimpiādē.

11.a

Kārlim Pizikam

Par veiksmīgu dalību Valsts izglītības satura centra organizētajā    2.posma Ģeogrāfijas  olimpiādē.

11.a

Girtam Šenkevicam

Par veiksmīgu dalību Valsts izglītības satura centra organizētajā  2.posma Ķīmijas olimpiādē.

Par mākslinieka talanta atklāšanu darbā “Laika josla”.

11.a

Alekam Pelcmanim

Par mākslinieka talanta atklāšanu darbā “Laika josla”

11.a

Renātei Tropai

Par  ļoti labiem, teicamiem un izciliem mācību sasniegumiem ( vidējais vērtējums 9.00 balles).

Par veiksmīgu dalību Valsts izglītības satura centra organizētajā   2.posma Ģeogrāfijas  olimpiādē.

Par mākslinieces talanta atklāšanu darbā “Gleznošana ar makulatūru”, “Laika josla” .

Par labāko darbu starpdisciplinārā eseju konkursā “Barikāžu laiks mūsdienu sporta attīstībā”.

11.a

Laurai Kristīnei Vāverei

Par veiksmīgu dalību Valsts izglītības satura centra organizētajā  2.posma Ķīmijas, Angļu valodas olimpiādē.

11.a

Elizabetei Helēnai Štolcai

Par veiksmīgu dalību Valsts izglītības satura centra organizētajā  2.posma Angļu valodas olimpiādē.

Par mākslinieces talanta atklāšanu darbā “Laika josla”.

11.a

Laurai Osipenko

Par mākslinieces talanta atklāšanu darbā “Gleznošana ar makulatūru”.

11.a

Martai Robežniecei

Par  ļoti labiem, teicamiem un izciliem mācību sasniegumiem ( vidējais vērtējums 8.77 balles).

Par veiksmīgu dalību Valsts izglītības satura centra organizētajā 2.posma Angļu valodas olimpiādē.

Par mākslinieces talanta atklāšanu darbā “Gleznošana ar makulatūru”, “Laika josla”.

11.a

Sindijai Siliņai

Par mākslinieces talanta atklāšanu darbā “Gleznošana ar makulatūru”, “Ļaika josla”.

11.a

Evelīnai Stepanovai

Par mākslinieces talanta atklāšanu darbā  “Ļaika josla”,  spēlē “Mākslas veidu labirintos”.

11.a

Markam Šteinertam

Par mākslinieka talanta atklāšanu darbā  “Gleznošana ar makulatūru”

12.a

Kristīnei Leskinovičai

Par labiem mācību sasniegumiem (vidējais vērtējums 8.30).

Par veiksmīgu dalību Valsts izglītības satura centra organizētajā 2.posma Angļu valodas olimpiādē.

Par veiksmīgu starpdisciplīnu projekta īstenošanu, izveidojot un prezentējot uzņēmumu “Easylia”,  uzņēmējdarbības “Junior Achievements” programmas ietvaros.

12.a

Kitijai Bogdanovai

Par  ļoti labiem, teicamiem un izciliem mācību sasniegumiem ( vidējais vērtējums 8.60 balles).

12.a

Zanei Kalumai

Par labiem mācību sasniegumiem (vidējais vērtējums 8.10 balles).

Par veiksmīgu  starpdisciplīnu projekta īstenošanu, izveidojot un prezentējot uzņēmumu “Easylia,  uzņēmējdarbības “Junior Achievements” programmas ietvaros.

12.a

Megijai Grundmanei

Par  ļoti labiem, teicamiem un izciliem mācību sasniegumiem ( vidējais vērtējums 9.00 balles)

Par veiksmīgu starpdisciplīnu projekta īstenošanu, izveidojot un prezentējot uzņēmumu “Easylia,  uzņēmējdarbības “Junior Achievements” programmas ietvaros.

12.a

Rihardam Reinfeldam

Par ieguldīto darbu un atbildīgu attieksmi starpdisciplīnu projekta darba   “Organizācijas Helsinki-86 nozīme trešās atmodas laikā” .sagatavošanā..

 

12.a

Luīzei Skudrai

Par  ļoti labiem, teicamiem un izciliem mācību sasniegumiem ( vidējais vērtējums 8.50 balles).

Par veiksmīgu dalību Valsts izglītības satura centra organizētajā  2.posma Bioloģijas olimpiādē.

12.a

Robertam Zeiburliņam

Par labāko darbu starpdisciplinārā eseju konkursā “Barikāžu laiks mūsdienu sporta attīstībā”.

12.a

Kitijai Zaulai

Par  ļoti labiem, teicamiem un izciliem mācību sasniegumiem ( vidējais vērtējums 9.20 balles).

12.a

Hugam  Gūtmanim

Par labiem mācību sasniegumiem (vidējais vērtējums 7.50)

12.a

Lainei Lauskai

Par labiem mācību sasniegumiem (vidējais vērtējums 8.20)

12.a

Reinim Vasiļevskim

Par labiem mācību sasniegumiem (vidējais vērtējums 7.30).

12.a

12.a klases komandai

Par uzvaru  piedzīvojuma aktivitātes “Godīga spēle”  . 

 

Pamats: 30.05 2023. Pedagoģiskās padomes sēdes ieteikumi

 

2022./2023. mācību gada absolventi saņēma:

Ministra prezidenta balvu par augstiem mācību sasniegumiem Megija Grundmane;

Latvijas Valsts simtgades stipendiju - Kristīne Leskinoviča;

Murjāņu līgas balvu “CEĻAMAIZE” 2023.gadā ieguva 12.klases absolventes Laine Lauska un Kitija Zaula.

Murjāņu sporta ģimnāzijas “Goda grāmatā” par augstiem sasniegumiem sportā un aktivitātēm ārpusstundu darbā tika ierakstīti trīspadsmit jaunieši-Sanija Ozoliņa, Kitija Bogdanova, Zane Kaluma, Krišjānis Brūns, Ralfs Zazerskis, Kitija Zaula, Megija Grundmanew, Kristīne Leskinoviča, Kaspars Kronbergs, Rauls Erlends Sarafimovičš, Jevgewnijs Rogonovs, Laine Lauska, Luīze Skudra.

 PATEICĪBAS 
par mācību sasniegumiem 2020./2021. mācību gada noslēgumā
KLASE
Klases audzinātāja
Izglītojamā VĀRDS, UZVĀRDS
IZGLĪTOJAMO  MĀCĪBU SASNIEGUMI

8.a klase

Inga Ģipsle

RIČARDAM JĀNIM LIEPIŅAM

Par ļoti labiem un teicamiem mācību sasniegumiem.

Par veiksmīgu dalību Pierīgas izglītības, kultūras un sporta pārvaldes organizētajās olimpiādēs Matemātikā, Latviešu valodā un literatūrā.

8.a klase

Inga Ģipsle

MADARAI KĻAVNIECEI

Par ļoti labiem un teicamiem mācību sasniegumiem.

8.a klase

Inga Ģipsle

AMANDAI OGORODŅIKOVAI

Par ļoti labiem un teicamiem mācību sasniegumiem.

8.a klase

Inga Ģipsle

NIKOLAI INNUS

Par labiem, ļoti labiem un teicamiem mācību sasniegumiem.

9.a klase

Astrīda Pastare

GUSTAVAM AUZIŅAM

Par ļoti labiem un teicamiem mācību sasniegumiem.

9.a klase

Astrīda Pastare

ADRIANAM AVERJANOVAM

Par ļoti labiem un teicamiem mācību sasniegumiem.

9.a klase

Astrīda Pastare

RAIMONDAM BALTGALVIM

Par ļoti labiem un teicamiem mācību sasniegumiem.

9.a klase

Astrīda Pastare

MARTAI ROBEŽNIECEI

Par ļoti labiem, teicamiem un izciliem mācību sasniegumiem.

10.a klase

Laila Ločmele

MEGIJAI GRUNDMANEI

Par ļoti labiem, teicamiem un izciliem mācību sasniegumiem.

10.a klase

Laila Ločmele

ELĪZAI LEMBERGAI

Par ļoti labiem un teicamiem mācību sasniegumiem.

10.a klase

Laila Ločmele

RĒZIJAI MAZUREI-MAGO

Par ļoti labiem un teicamiem mācību sasniegumiem.

10.a klase

Laila Ločmele

LUĪZEI SKUDRAI

Par ļoti labiem, teicamiem un izciliem mācību sasniegumiem.

10.a klase

Laila Ločmele

KITIJAI ZAULAI

Par ļoti labiem un teicamiem mācību sasniegumiem.

11.a klase

Elita Lietaviete

KATRĪNAI NIKOLAI JUKŠINSKAI

Par ļoti labiem, teicamiem un izciliem mācību sasniegumiem.

11.a klase

Elita Lietaviete

SONORAI SERGEJAVAI

Par ļoti labiem, teicamiem un izciliem mācību sasniegumiem.

11.b klase

Dace Roziņa

RAIVO LINIŅAM

Par ļoti labiem, teicamiem un izciliem mācību sasniegumiem.

12.a klase

Zita Neimane

DANAI DEŅISOVAI

Par ļoti labiem un teicamiem mācību sasniegumiem.

12.a klase

Zita Neimane

ADRIANAI SANIJAI KREITENBERGAI

Par ļoti labiem, teicamiem un izciliem mācību sasniegumiem.

12.a klase

Zita Neimane

PAULAI LIEPIŅAI

Par ļoti labiem un teicamiem mācību sasniegumiem.

12.a klase

Zita Neimane

PATRĪCIJAI OZOLIŅAI

Par ļoti labiem, teicamiem un izciliem mācību sasniegumiem.