SNIEGTAIS ATBALSTS IZGLĪTOJAMIEM

2020./2021.MĀCĪBU GADĀ

Individuālās konsultācijas un psihoemocionālais atbalsts obligātā mācību satura apguvei «Covid-19» Pandēmijas laikā klātienē un attālināti – individuāli un treniņu grupās (87 klātienē un 55 attālināti)