NOVITĀTES MĀCĪBU PROCESĀ

2023./2024 mācību gadā

Starpdisciplinārais projekts “Māksla sporta dinamikā”. (18.10.2023.)

11.a klase Iedvesmojoties no amerikāņu mākslinieka Džeksona Poloka abstrakcionisma mākslas darbiem, skolotājas Vitas Vīksnes vadībā īstenoja starpdisciplināru projektu “Māksla sporta dinamikā”.

Izglītojamie saka: “Mēs bijām priecīgi, ka mums deva iesēju izpausties, parādīt savas emocijas. Spējām šādi vēl vairāk saliedēt klasi”. Sportistu veidotais māksla darbs novietots II

2022./2023 mācību gadā

KOMPETENČU PIEEJA MĀCĪBU SATURA APGUVĒ PROJEKTS “MĀKSLA SPORTA DINAMIKĀ”

STARPDISCIPLĪNU PROJEKTA DARBS (Vēsture- Dizains un tehnoloģijas- Vizuālā māksla)

Projekta veids: Jaunrades darbs /Dizaina risinājumi

Projektu īstenotāji: 8.a klases izglītojamie

Projekta mērķis: Restaurēt vēstures kabineta nolietotos izglītojamo divvietīgos solus.

Projekta īstenošanas laiks: 2022./2023.mācību gada II semestris (līdz 06.03.2023.)

Projekta uzdevums:

1. Izstrādāt projekta darba portfolio:

 1.1.Iepazīties ar mēbeļu restaurācijas darbiem, veikt skolēnu solu restaurāciju;

 1.2. Izvēlēties vēstures kabineta skolēnu solu virsmai piemērotāko mākslas veidu un tehniku;

 1.3. Attīstīt prasmes restaurācijas darbos ar rokas instrumentiem;

 1.4. Noteikt restaurācijas darbu kvalitāti un izmaksas, veicot pašvērtējumu un savstarpējo vērtēšanu.

2. Raksturot veikto jaunrades darbu. (atspoguļots autora viedoklis).

3. Prezentēt restaurēto solu.

4. Novērtēt restaurētā sola kvalitāti.

Sasniegtais rezultāts: Prot veikt darbības ar vienkāršiem rokas instrumentiem. Izvēlas piemērotākos materiālus un tehnikas sava dizaina risinājuma izstrādei.

Atbilstoši projekta mērķim katrs 8.a klases izglītojamais restaurējis vienu divvietīgo skolēnu solu.


2022./2023. mācību gada projekts

“Kompetenču pieeja mācību satura apguvē”

KOMPETENČU PIEEJA MĀCĪBU SATURA APGUVĒ PROJEKTS “MĀKSLA SPORTA DINAMIKĀ”

STARPDISCIPLĪNU PROJEKTA DARBS (Dizains un tehnoloģijas- Vizuālā māksla)

Projekta veids: Jaunrades darbs /Mākslinieciskās jaunrades darbs

Projektu īstenotāji: 9.a un 9.b klases izglītojamie

Projekta mērķis: Restaurēt un mākslinieciski apgleznot nolietotos garos solus izglītojamo atpūtai gaiteņos.

Projekta īstenošanas laiks: 2022./2023.mācību gada II semestris (līdz 25.05.2023.)

Sasniegtais rezultāts: Prot sadarboties darba grupā: vienoties par piemērotāko materiālu, tehniku grupas mākslinieciskā jaunrades darba izstrādei un individuāli veicamajiem darbiem.

Veic pašvērtējumu un novērtē darba grupas biedru ieguldījumu mākslinieciskā noformējuma kvalitātē apgleznojot garos solus.

Atbilstoši projekta mērķim restaurēti un mākslinieciski apgleznoti astoņi garie soli.


2022./2023. mācību gada projekts

“Kompetenču pieeja mācību satura apguvē”

2021./2022 mācību gadā

2020./2021 mācību gadā

Projekta “Kompetenču pieeja mācību satura apguvē ietvaros – attālināto mācību laikā, āra telpās un rotācijas kārtībā īstenoti divi starpdisciplinārie projekti:
Māksla sporta dinamikā” – izveidots 31 vides mākslas objekts (30 krēsli un viens sols, atrodas vizuālās mākslas kabinetā un skolas gaitenī) 
un ”Fotoorientēšanās vidē, objektos un zināšanās”.

2019./2020 mācību gadā

Vidusskolēni uzsākuši darbu pie referātu un ZPD izstrādes. Mācību priekšmetu skolotāji izstrādājuši referāta tēmas savos mācību priekšmetos. Tēmas iesniegtas Skolas referātu vērtēšanas komisijai. Līdz š.g.11. novembrim vidusskolēni izvēlas tēmu, pie kuras strādās līdz 2020. gada martam

Lai veicas, jo plānotā aktivitāte būs noderīga nākotnē, studējot izvēlēto studiju programmu kādā no augstskolām!

11. klases skolēni bioloģijas stundā veido animāciju

Fotosintēze ir jēdziens, kuru zina pat sākumskolas skolēni, bet kas tad īsti notiek lapā? To izzināt mēģināja 11.a klases skolēni. Vispirms tika atrasta informācija par procesiem un to norises vietu. Skolēni sadalījās komandās un veidoja animācijas, lai tēlaini atspoguļotu fotosintēzes procesus.

Vispirms, protams, katra komanda izdomāja scenāriju, balstoties uz atrasto informāciju. Pēc tam no plastilīna tika veidoti objekti/ tēli vai zīmēts un izgriezts no papīra. Tēlu darbības tika pacietīgi iemūžinātas fotoattēlos vai filmētas. Materiālam sagatavots atbilstošs teksts. Komandas dalībnieki savu paveikto prezentēja. Dažām komandām labāk veicās ar stāstījumu, citiem ar vizualizāciju, bet kopumā darbi bija ļoti interesanti. Nododam vērtējumam vizuāli labāko animāciju.

Materiālu sagatavoja bioloģijas skolotāja Dace Ulāne