NOVITĀTES MĀCĪBU PROCESĀ

2021./2022 mācību gadā

2020./2021 mācību gadā

Projekta “Kompetenču pieeja mācību satura apguvē ietvaros – attālināto mācību laikā, āra telpās un rotācijas kārtībā īstenoti divi starpdisciplinārie projekti:
Māksla sporta dinamikā” – izveidots 31 vides mākslas objekts (30 krēsli un viens sols, atrodas vizuālās mākslas kabinetā un skolas gaitenī) 
un ”Fotoorientēšanās vidē, objektos un zināšanās”.

2019./2020 mācību gadā

Vidusskolēni uzsākuši darbu pie referātu un ZPD izstrādes. Mācību priekšmetu skolotāji izstrādājuši referāta tēmas savos mācību priekšmetos. Tēmas iesniegtas Skolas referātu vērtēšanas komisijai. Līdz š.g.11. novembrim vidusskolēni izvēlas tēmu, pie kuras strādās līdz 2020. gada martam

Lai veicas, jo plānotā aktivitāte būs noderīga nākotnē, studējot izvēlēto studiju programmu kādā no augstskolām!

11. klases skolēni bioloģijas stundā veido animāciju

Fotosintēze ir jēdziens, kuru zina pat sākumskolas skolēni, bet kas tad īsti notiek lapā? To izzināt mēģināja 11.a klases skolēni. Vispirms tika atrasta informācija par procesiem un to norises vietu. Skolēni sadalījās komandās un veidoja animācijas, lai tēlaini atspoguļotu fotosintēzes procesus.

Vispirms, protams, katra komanda izdomāja scenāriju, balstoties uz atrasto informāciju. Pēc tam no plastilīna tika veidoti objekti/ tēli vai zīmēts un izgriezts no papīra. Tēlu darbības tika pacietīgi iemūžinātas fotoattēlos vai filmētas. Materiālam sagatavots atbilstošs teksts. Komandas dalībnieki savu paveikto prezentēja. Dažām komandām labāk veicās ar stāstījumu, citiem ar vizualizāciju, bet kopumā darbi bija ļoti interesanti. Nododam vērtējumam vizuāli labāko animāciju.

Materiālu sagatavoja bioloģijas skolotāja Dace Ulāne