PĒTĪJUMS iccs IEA 2022

Eiropas Sociālā fonda projekta Nr. 8.3.6.2/17/I/001 “Izglītības kvalitātes monitoringa sistēmas izveide un īstenošana” ietvaros Murjāņu sporta ģimnāzija tika izvēlēta dalībai  Starptautiskās izglītības sasniegumu novērtēšanas asociācijas (IEA) pilsoniskās izglītības pētījumā (International Civic and Citizenship Education Study,  ICCS 2022) “Starptautiskā pilsoniskās izglītības pētījumā ICCS 2022”.

Pasaulē lielākajā  starptautiskajā un vienīgajā pilsoniskās izglītības pētījumā  2020.gada 20.aprīlī  piedalījās Murjāņu sporta ģimnāzijas  8.klases izglītojamie un 14 pamatizglītības mācību priekšmetu skolotāji. Pētījuma mērķis ir izpētīt jauniešu sagatavotību pildīt savus pilsoņa pienākumus, noskaidrot astoto klašu izglītojamo zināšanu līmeni pilsoniskajā izglītībā.

Aptaujas rezultāti ļaus padziļināti izpētīt Latvijas izglītības sistēmai un pilsoniskās izglītības saturam nozīmīgus jautājumus. Līdztekus IEA ICCS pētījums ļauj iekļauties Eiropas Savienības un UNESCO ziņojumos un pārraudzīt valsts progresu ANO ilgtspējīgas attīstības mērķu sasniegšanā.

Latvijas rezultāti un plašāka analīze salīdzinājumā ar citām pētījuma dalībvalstīm gaidāma 2023. gada otrajā pusē. Par ICCS 2022 pētījumu interesi ir izrādījušas 38 valstis no četriem kontinentiem. Tāpat šajā pētījuma ciklā Latvija ir viena no 28 dalībvalstīm, kas datus plāno ievākt elektroniski nevis papīra formātā

 

Papildus informācija par pētījumu:

Pētījums notiek Eiropas Sociālā fonda projekta Nr. 8.3.6.2/17/I/001 “Izglītības kvalitātes monitoringa sistēmas izveide un īstenošana” ietvaros

IEA ICCS mājas lapā angļu valodā: https://www.iea.nl/studies/iea/iccs

IZM mājas lapā latviešu valodā: https://www.izm.gov.lv/lv/aktualitates/4190-starptautiska-petijuma-noskaidros-latvijas-skolenu-pilsoniskas-kompetences-limeni

IZM mājas lapā angļu valodā: https://izm.gov.lv/en/highlights/4210-an-international-study-will-measure-the-level-of-civic-competence-of-latvian-students

 

Starptautiskās skolēnu novērtēšanas programmas - OECD PISA 2022 pamatpētījums.

Pamatpētījumā piedalās vairāk par 90 pasaules valstīm.

Murjāņu sporta ģimnāzija ir izvēlēta par vienu no 259 Latvijas OECD PISA 2022 pētījuma dalībskolām.

2022.gada 12.un 13. aprīlī  Murjāņu sporta ģimnāzijā  33 (piecpadsmit gadus veci) izglītojamie piedalījās Starptautiskās skolēnu novērtēšanas programmas - OECD (PISA 2022) pamatpētījumā. 

 

Par pētījumu:

  • Pētījuma laikā tiek mērīta piecpadsmit gadus vecu izglītojamo spējas kompetencēs balstītā mācību saturā  iegūtās zināšanas lietot reālās  dzīves situācijās, rosinot  radīt jaunus un efektīvus risinājumus, kas savukārt veicina  zināšanu un radošās domāšanas  attīstību.  
  • PISA testa satura pamatjomas ir matemātika (galvenā šajā ciklā), lasīšana un dabaszinātnes, kā arī jauna inovatīva joma – radošā domāšana.
  • Aptaujas papildinātas ar "Globālās krīzes moduli", kurā jautājumi par mācību procesu un izjūtām Covid 19 pandēmijas apstākļos.
  • Pirmo reizi pētījuma OECD PISA 2022 ietvaros aptaujas anketas aizpildīja arī izglītojamo vecāki. 
  • Dalība Starptautiskajā skolēnu novērtēšanas programmā Latvijai ir īpaši svarīga kvalitatīvai izglītojamo sasniegumu novērtēšanai gan starptautiskā, gan nacionālā kontekstā.

Pētījuma rezultāti tiks paziņoti 2023. gada decembrī.