KiVa programma 2023./2024.

KiVa ir starptautiska pierādījumos balstīta programma bulinga izplatības mazināšanai un novēršanai skolās

MSĢ ir atlasīta dalībai pētījumā kā kontroles skola. MSĢ atbalstīja un iesastījās KiVa programmas efektivitātes novērtējuma pētījumā. Pētījuma ietvaros 2023. gada maijā 8.un 9. klašu 52 izglītojamie piedalījās anketēšanā. 2024.gada maijā anketēšana tiks veikta atkārtoti.