IESTĀŽU DIGITALIZĀCIJA “7. – 9. KLASĒM”

Murjāņu sporta ģimnāzija projekta Nr.8.1.2.0/22/I/001 “Izglītības iestāžu digitalizācija 7. – 9. klasēm” ietvaros 2022.gada 22.novembrī saņēma 24 portatīvos datorus.

Saskaņā ar Murjāņu sporta ģimnāzijas administrācijas sanāksmes lēmumu, saņemtie datori lietošanai tika sadalīti atbilstoši izglītojamo skaitam 7. – 9.klašu grupā: Murjāņu sporta ģimnāzijā (Klintslejas 4, Murjāņi, Saulkrastu novads) izglītojamo skaits – piecdesmit divi, datoru skaits 16; Teritoriālā struktūrvienība “Jūrmala” (Jaunā iela 66, Majori, Jūrmala) izglītojamo skaits astoņi, datoru skaits 8. Projekta ietvaros saņemtos Chromebook portatīvos datorus plānojam izmantot kā mobilo datorklasi un pēc nepieciešamības datorus operatīvi var izvietot jebkurā klasē. Datorus 7. – 9.klašu skolēni var izmantot mācību procesā, patstāvīgā darba veikšanai skolā, treniņu nometnē vai mājās;

REACT EU INFORMATĪVIE MATERIĀLI

Chromebook klase 1
Chromebook klase 2