ĒDINĀŠANA

Foto ar ēdieniem

Skolas audzēkņi dzīvo skolas dienesta viesnīcā.
Mācību gada laikā ir nodrošināti ar bezmaksas ēdināšanu un atrodas daļējā valsts apgādībā.

ĒDIENKARTE