Murjāņu sporta ģimnāzijasklašu audzinātāji 2022./2023.m.g.

8.a klase – audzinātāja Paula Emīlija Retiķe
9.a klase – audzinātāja Elita Lietaviete
9.b klase – audzinātāja Laila Ločmele
10.a klase – audzinātāja Dace Roziņa
10.b klase – audzinātāja Inga Ģipsle
11.a klase – audzinātāja Astrīda Pastare
12.a klase – audzinātāja Gita Satovska
X