Murjāņu sporta ģimnāzijasklašu audzinātāji 2023./2024.m.g.

8.a klase – audzinātāja GITA SATOVSKA

9.a klase – audzinātāja Paula Emīlija RETIĶE

10.a klase – audzinātāja Elita Lietaviete

10.b klase – audzinātāja Laila Ločmele

11.a klase – audzinātāja Dace Roziņa

11.b klase – audzinātāja Inga Ģipsle

12.a klase – audzinātāja Astrīda Pastare