Murjāņu sporta ģimnāzijasklašu audzinātāji 2021./2022.m.g.

8.a klase – audzinātāja Laila Ločmele
9.a,b klase – audzinātāja Inga Ģipsle
10.a klase – audzinātāja Astrīda Pastare
11.a klase – audzinātāja Gita Satovska
12.a klase – audzinātāja Elita Lietaviete
12.b klase – audzinātāja Dace Roziņa
X