No 01.01.2019. Murjāņu sporta ģimnāzijas pircēja profils atrodas valsts elektroniskās informācijas sistēmā (EIS) www.eis.gov.lv, e-konkursa vidē, kur tiek ievietota informācija par turpmākajiem uzaicinājumiem iesniegt piedāvājumus, par plānotajiem iepirkumiem, noslēgtajiem līgumiem, pārtrauktajām procedūrām, kā arī citu normatīvajos aktos noteiktu ar iepirkumiem saistītu informāciju.

MSĢ savā mājas lapā nedublēs iepirkumu informāciju.

Murjāņu sporta ģimnāzijas iepirkumi atrodami – Murjāņu spora ģimnāzijas pircēja profilā

Ievērojot Publisko iepirkumu likumu, pieteikumu/piedāvājumu iesniegšana notiek EIS e-konkursa vidē.

Aicinām Pretendentus savlaicīgi reģistrēties sistēmā.

Publikācijas datums Nosaukums ID Numurs  Publicēja Informācija par iepirkumu Informācija par rezultātu
27.02.2020 Elektroenerģijas piegāde Murjāņu sporta ģimnāzijai  MSĢ 2020/2  Murjāņu sporta ģimnāzija Nolikums
1. Pielikums

2. Pielikums

3. Pielikums

4. Pielikums

5. Pielikums

23.01.2020 Svaigas gaļas produktu iegāde MSĢ 2020/1 Murjāņu sporta ģimnāzija Nolikums
1. Pielikums

2. Pielikums

3. Pielikums

4. Pielikums

5. Pielikums

Protokols Nr.2

Protokols Nr.3

Līgums