Murjāņu sporta ģimnāzijas TSV „Jūrmala”klašu audzinātāji 2021./2022.m.g.

9.klases audzinātāja – Līga Krūze
10.klases audzinātāja – Vija Ķezbere
11.klases audzinātāja – Dace Rolle
12.klases audzinātāja – Ilita Bērziņa