Katrai klasei tika izdalīti uzdevumi, kurus viņi izpildīja pasākuma norises laikā. Klasēm bija jāstāsta Lieldienu ticējumi, anekdotes, jādzied dziesmas un jāskaita dzejoļi. Pasākuma noslēgumā tika noskaidrota zinošākā klase Lieldienu kahoot spēlē. Par uzvarētājiem tika sumināti 11.b klases skolnieki ar īpašo balvu, bet, protams, katrai klasei tika pasniegts konfekšu saiņojums par pasākumā radīto noskaņu un piedalīšanos.

Sagatavoja Paula Emīlija Retiķe