Dienas kārtība

8:00 – 9:25 Iespēja apmeklēt mācību stundas, kā arī individuālas sarunas ar konkrētajiem skolotājiem (netraucējot mācību darbu), iespēja apmeklēt internāta istabiņas.

9:30 – 10:30 Individuālas tikšanās

  • ar mācību priekšmetu skolotājiem;
  • ar klašu audzinātājiem;
  • ar mediķiem;
  • ar psiholoģi;
  • ar administrācijas pārstāvjiem.

10:30 – 12:00 Izglītojamo vecāku tikšanās klasēs ar klases audzinātāju, kā arī direktora vietniece izglītības jomā Frančeska Ģēvele informēs par aktualitātēm u.c.

12:00 – 13:00 Tikšanās ar sporta grupu treneriem (par telpām informācija sekos).

13:00 – 13:40 Pusdienas (iespējams nobaudīt par atsevišķu samaksu (€4,79), iepriekš piesakoties līdz 6.marta plkst.24:00).

13:45 – 16:00 Tikšanās aktu zālē

  • aktualitātes no skolas vadības;
  • izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijas psiholoģes Elīnas Brilas nodarbība;
  • skolas psiholoģes Sanitas Strodas ieskats aptaujas rezultātos par izglītojamo labbūtību;
  • izglītojamo priekšnesumi.

16:00 Skolas padomes sēde (pie direktora kabinetā piedalās vecāku pārstāvis no katras  klases, skolas administrācija, skolēnu padomes pārstāvis )

Pieteikuma anketa vecāku dienas apmeklējumam – https://forms.gle/Vzso1MBY18pHynUV6

(lūdzam anketu aizpildīt līdz 6.marta plkst. 24:00).

 

Informāciju sagatavoja direktora vietniece audzināšanas jomā Gita Satovska

Jautājumu gadījumā mob.tel.28308999