No Tevis tik daudz bija ko gūt.
Tavas pēdas ir dziļas, tās nepazūd,
Mums atmiņās vēl ilgi kopā būt …

Izsakām visdziļāko līdzjūtību un esam domās kopā ar tuviniekiem
Murjāņu sporta ģimnāzijas ilggadējo bijušo meiteņu volejbola treneri
KĀRLI ČUDARU
mūžības ceļā pavadot.

Murjāņu sporta ģimnāzijas kolektīvs.

Atvadīšanās notiks 19.decembrī, plkst. 12.00 no Salaspils kapu kapličas.