“Liktenis steidzīgi
Dzīves grāmatu šķir.
Ko cilvēki piemin,
Tas vēl starp dzīvajiem ir.”

 

Izsakām visdziļāko līdzjūtību un esam domās kopā ar tuviniekiem
Murjāņu sporta ģimnāzijas absolventu un talantīgu sportistu
ATI VAISJŪNU
mūžības ceļā pavadot.

Murjāņu sporta ģimnāzijas kolektīvs.

Atvadīšanās notiks 28.novembrī, plkst. 11.00 Rīgas krematorija lielajā zālē.