Š.g. 16.novembrī MSĢ TSV “Jūrmala” notika Latvijas Republikas Proklamēšanas 105. gadadienas godināšanas pasākums, kurā piedalījās skolas izglītojamie un skolotāji. Pasākuma laikā notika viktorīna, kurā bija jautājumi par Latvijas vēsturi. Latvijas vēstures būtiskāko notikumu lapaspuses pāršķirstīja 9.klases, 11.klases, 12.klases un skolotāju komanda. Pasākuma noslēgumā skolas fasādes pusē Latvijas kontūrā kopīgi tika aizdegtas sveces, godinot Latviju 105. dzimšanas dienā. Pasākumu organizēja un vadīja 10.klases izglītojamie un klases audzinātājs Raivo Aglenieks.
Svecītes tika aizdegtas arī š.g. 11.novembrī, godinot Latvijas brīvības cīnītāju piemiņu.