🗓  Dienas kārtība

 

8:00 – 10:15   Iespēja apmeklēt mācību stundas, kā arī individuālas sarunas ar konkrētajiem skolotājiem (netraucējot mācību darbu), iespēja apmeklēt internāta istabiņas, individuāli tikties ar direktora vietnieci audzināšanas jomā Gitu Satovsku.

 

10:15 – 11:00   Tikšanās ar sporta grupu treneriem (par telpām informācija sekos).

 

11:00 – 12:30   Izglītojamo vecāku tikšanās klasēs ar klases audzinātāju, kā arī direktora vietniece izglītības jomā Frančeska Ģēvele informēs par valsts pārbaudes darbiem, mācību sasniegumu vērtēšanas kārtību u.c.

 

12:30 – 14:00   Tikšanās aktu zālē ar skolas vadību un paneļdiskusija “Prom esot no mājām…”

 

14:00 – 14:40   Pusdienas (iespējams nobaudīt par atsevišķu samaksu, iepriekš piesakoties līdz 18.oktobra plkst.24:00)

 

14:00 – 16:30   Individuālas tikšanās

  • ar mācību priekšmetu skolotājiem,
  • ar klašu audzinātājiem,
  • ar mediķiem,
  • ar psiholoģi,
  • ar treneriem,
  • ar administrācijas pārstāvjiem (līdz plkst.15:00).

 

15:00   Skolas padomes sēde (pie direktora)

 

ℹ Plašāka informācija un pieteikšanās e-klases vidē.