Mūsu skolotāji un treneri – paši labākie, atsaucīgākie, pacietīgākie, saprotošākie. Ar paldies nepietiktu, lai mēs jums spētu izteikt visus labos vārdus un pateicības, ko esat pelnījuši par to, ka strādājat, atbalstāt un pilnveidojat mūs katru dienu. Neskaitāmas dienas pēc kārtas jūs katram savam skolēnam atdodat daļiņu no sevis. Jūs sniedzat zināšanas, dalāties pieredzē, pievēršat uzmanību un galu galā atdodat daļiņu no savas sirds. Paldies par profesionalitāti, unikālo pieeju katram bērnam, neierobežoto pacietību un atbildību. Mēs kritīsim un celsimies neskaitāmu reižu, taču jūsu teiktie vārdi mūsos glabāsies mūžīgi un mēs tos pratīsim izmantot sarežģītās dzīves likstās. Pāris skaistas rindas, kuras veltu es Jums:  

 

Kā uzvilkts pulkstenis – tāds mūžs Tev Laimas likts. 
Šī mazā pasaule ap Tevi griežas visa. 
Tu gaismas kāpnes tās, pa kurām augšup tikt, 
Kur zelta saules loks un lielā laika risa. 

Grūtajos brīžos jūs esat ar mums un zinām, ka, palūkojoties pāri plecam, jūs tur būsiet. Jūs esat tie, kas spēj ar viediem vārdiem atrast iekšējā miera atslēgu. Kad vētra mūsos ir rimusies, tad saprotam, ka savākt sevi nav tik viegli vairs, taču jūsu novērtējuma dēļ, mēs ātri esam uz kājām un gatavi stāties pretī jauniem izaicinājumiem. 

 

Paldies Jums! 

 

Teksta autore: 12.a klases skolniece Janita Antipina