Kaut kur tālumā uz lauka

Dzestrs rīts tiek miglā tīts.

Kaut kur pļavā, rīta rasā

Kājas mazgā septembris.

Tālumā aiz košiem siliem

Noskan sapņains skolas zvans.

Ir nu atkal klāt tas brīdis,

Kad uz skolu doties laiks.

 

Šis mācību gads ir iesācies mazliet savādāk nekā ierasts pie mums Murjāņos. 1.septembrī katrs mūsu izglītojamais un arī visi vecāki saņēma video sveicienu no direktora un visiem direktora vietniekiem, kā arī izglītojamie saņēma konkursa anketu, kur vajadzēja pierādīt ne tikai savas zināšanas par skolu, bet arī prasmi uzmanīgi klausīties un uztvert informāciju. Konkurss bija divās daļās – jaunajiem un jau iepriekš esošajiem Murjāniešiem. Paldies visiem izglītojamajiem par aktīvu dalību konkursā.

 

Pirmdien, 4.septembrī tika apbalvota aktīvākā klase, aktīvākā sporta nodaļa un individuālie uzvarētāji.

Jauno Murjāniešu vidū

3. vietu ieguva
Emīlija Brauna (8.klase)
Toms Vizbulis (9.klase)
Elza Zandere (10.a klase)
Patriks Orups (10.b klase)

2. vietu ieguva
Marta Pavlovska (8.klase)
Estere Oša (10.a klase)
Elgars Kušners (11.a klase)

1. vietu ieguva
Katrīna Gailīte (8.klase)

 

Savukārt jau esošo Murjāniešu vidū vietu sadalījums ir sekojošs:

3. vietu ieguva
Janita Antipina (12.klase)
Selīna Elizabete Zvilna (12.klase)

2. vietu ieguva
Elizabete Kociņa (11.a klase)

1. vietu ieguva
Laura Kristīne Vāvere (12.klase)
Kristers Kriķis (12.klase)

 

Klašu reitingā 3. vietu ieguva 12.klase, 2.vietu ieguva 11.a klase un 1.vietu kopā ar svētku kliņģeri ieguva 10.a klase, savukārt svētku kliņģeri par 100% dalību sporta nodaļu vidū saņēma Kamaniņu sporta nodaļa.

Apsveicam visus uzvarētājus!

12.klases izglītojamie veltīja spēcinošus vārdus skolas kolektīvam –

“Ar darbu jums ir pilnas rokas,

Ar labiem vārdiem pilna sirds.

Ik zars no jūsu dzīves koka,

Tik brīnumjaukos ziedos mirdz.

Jūs pasmaidāt, ja skauģi gadus skaita,

Un neskumstat, ja matos sarma krīt.

Jūs esat cildeni un tāpēc vienmēr skaiti,

Jo sirds un dvēsele jums krūtīs mīt.

Lai saules taka laimīga un stalta,

Lai saujās prieks, lai prasme gaismu citiem dot –

Lai šeit, pie jūsu sadraudzības galda

Ikviens no mums sev gaišu prieku rod.

 

Mēs vēlamies teikt lielu paldies, kā arī iedvesmot jaunam mācību gadam skolas darbiniekus, trenerus un skolotājus par milzīgo darbu, ko ieguldāt mūsu izaugsmē, un arī, lai katru dienu mūs padarītu par labākiem cilvēkiem kādi bijām vakar. Paldies par rūpēm, darbu un mīlestību, ko sniedzat, lai mēs varētu augt un pilnveidoties! Tas nebūtu iespējams bez jūsu darba! Mūs vieno Murjāņi!”

 

Tagad padalīšos mazliet ar statistiku par skolu šajā mācību gadā.

Kopā šo mācību gadu uzsāka 145 skolēni septiņās klasēs. Visplašāk pārstāvētais sporta veids ir vieglatlētika ar 41 skolēnu, otrajā vietā ir volejbola nodaļa, kur trenēsies 40 meitenes un zēni, trešo vietu ieņem kamaniņu sports ar 23 audzēkņiem, tālāk ir 22 handbolisti un 19 riteņbraucēji. Kopskaitā 145, no kuriem 94 ir zēni un 51 ir meitene.

Mums ir ļoti liela vārdu daudzveidība – 118 dažādi vārdi, no kuriem 71 ir zēnu vārds un 47 ir meiteņu, bet tagad par pašiem populārākajiem vārdiem. Top trīs meiteņu vārdi ir  Elizabetes (piecas), Elzas (četras) un Martas (trīs). Savukārt pa četriem mums ir Markusi, Matīsi un Ralfi, pa trīs ir Edvardi, Tomi, Roberti, Mārtiņi un Jāņi. Savukārt, pa diviem ir ļoti daudzi tāpēc tos nemaz nenosaukšu.  Saticību visiem daudzveidīgo vārdu valkātājiem.

 

Sveiciens visiem skolēniem un viņu vecākiem Zinību dienā!

Priecīgu, radošu un zināšanām bagātu Jauno mācību gadu!

 

Direktora vietniece audzināšanas jomā Gita Satovska