IZM īstenotais projekts “Izglītības iestāžu digitalizācija 7.-9.klasēm” ir cieši saistīts ar memorandu “Dators ikvienam bērnam”, kura mērķis ir veicināt izglītības iestāžu digitalizāciju, padarot datorus pieejamus ikvienam Latvijas skolēnam. Parakstot memorandu 2021. gada 17.maijā, šo mērķi apņēmās sekmēt IZM, Valsts prezidenta kanceleja, Latvijas Pašvaldību savienība, Saeimas Izglītības, zinātnes un kultūras komisija, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija un Finanšu ministrija.

Tehnikas iegāde Latvijas skolēnu nodrošināšanai ar datoriem, ir viens no veicamajiem uzdevumiem atbilstoši IZM piedāvātajam attīstības plānam “Nākotnes prasmes – nākotnes sabiedrībai”, lai mācību procesā mērķtiecīgi integrētu tehnoloģijas un satura apgūšanā izmantotu digitalizācijas sniegtās iespējas.

Plašāka informācija:
https://www.izm.gov.lv/lv/jaunums/lidz-gada-beigam-latvijas-skolenu-vajadzibam-tiks-piegadati-25-080-datori-0