LATVIJĀ

Tur zinu tevi, zeme senā,
Kur lejas, meži šalc, —
Tur pērkons līksmi jodus dzenā
Un saules prieks nāk sirdī salds.

Tur dzirdu tevi, senā daina,
Kad uguns mirdz un līgo skan,
Tad burvība šo dzīvi maina,
Tiek dvēsele atkal jauna man.

Tur varoņiem un senčiem dusa,
Tur jaunas ciltis cīņā iet;
Tā latvju zeme, kura klusa,
Tā latvju tauta, kura dzied.

/ J. Akuraters /

 

Vēsā rudens vakarā (16.novembrī) Murjāņu sporta ģimnāzijas audzēkņi, klašu audzinātāji, skolas vadība un citi darbinieki sapulcējās skolas iekšpagalmā, lai atzīmētu gaidāmo Latvijas valsts neatkarības 104.gadadienu. Katra klase bija izvēlējusies vienu no daudzajām Latvju zīmēm, kuru, vienojoties kopīgā darbā, izlika ar aizdedzinātām svecītēm. Tika izliktas tādas zīmes, kā Zalktis, Auseklis, Laimas zīme, Jumis, Saules zīme, Ūsiņš un Akas zīme. Atmosfēra bija ļoti pacilājoša, vienojoša un sirdsmīļa.

 

Šo pašu svētāko
Tu neaizmirsti:
vai celies debesīs,
vai jūras dzīlēs nirsti,

vai draugu pulkā
dali savu prieku,
vai viens pats satiecies
ar pretinieku –
Tu esi Latvija!

/ O. Vācietis /

 

Ar dzejoļiem un mīļiem vārdiem par Latviju uzstājās Skolēnu padomes pārstāvji – Kitija, Janita, Adriana, Annija un Jānis. Viņi arī pieteica katras klases izvēlētās dziesmas priekšnesumu. Kopā izdziedājām daudzas skaistas un spēcīgas dziesmas, piemēram, “Saule, Pērkons, Daugava”, “Par Latviju”, “Div dūjiņas”, “Mana Dziesma”, “Es karā aiziedams”, “Kalniem pāri”, “Šeit ir Latvija”. Aukstums nebiedēja nevienu, visi bija pacilātā noskaņojumā un dziedāja cik jaudāja.

 

Kur zemi lai krāšņāku rastu,
kam skaistākas dziesmas lai dzied,
kā zemi pie dzintara krasta,
kā zemi, kur ābeles zied.

 

Tā zeme ir dzimtene mana,
te izaugt un dzīvot man ļauts.
Ik puķe tās vārdu man zvana,
šo zemi par Latviju sauc.

/ A. Sakse /

 

Mums kopā bija prieks, ka ar tādu mazumiņu varējām atzīmēt un godināt mūsu valsti, mūsu valsts dzimšanas dienu! Noslēgumā izskanēja neliels atgādinājums no Jāņa Jaunsudrabiņa:

 

Turi Latviju dziļi ieslēgtu savā sirdī.
Turi to kā lielāko dārgumu, ko nedrīkst pazaudēt.
Jo, zaudējis Latviju, tu zudīsi pats.

/ J. Jaunsudrabiņš /

 

Daudz laimes, Latvija!