Dienas kārtība

10:00 – 10:10 Izglītojamo sveiciens.

10:10 – 10:30 Tikšanās ar skolas vadību aktu zālē.

10:30 – 11:20 Sertificēts izglītības, klīniskais un veselības psihologs Gundega Ulme* “Psihiskās veselības loma jauno atlētu sportiskās izaugsmes veicināšanā”.

11:20 – 12:00 Tikšanās ar sporta grupu treneriem.

12:00 – 13:30 Tikšanās klasē

✓ ar klases audzinātāju,
✓ ar mācību priekšmetu skolotājiem (kopējas lietas par klases darbu),
✓ ar DVIJ F.Ģēveli (par valsts pārbaudes darbiem 9., 11.,12. klasēm).

13:30  Individuālas tikšanās

✓ ar mācību priekšmetu skolotājiem,
✓ ar mediķiem,
✓ ar psiholoģi,
✓ ar administrācijas pārstāvjiem (līdz plkst.14:10).

14:10  Skolas padomes sēde (pie direktora)

*Gundega Ulme – Sertificēts izglītības, klīniskais un veselības psihologs. Latvijas Sporta psiholoģijas asociācijas valdes locekle. Pretendente uz doktora grādu sporta zinātnē.
Ikdienā praktiskais darbs kā psihologam ar dažāda vecuma un sagatavotības sportistiem, tai skaitā ar sportistiem ar īpašām vajadzībām.
Vieslektore Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijā. Kā arī Latvijas Universitātē maģistra studiju programmā vada studiju kursu “Sporta psiholoģija”.

Informāciju sagatavoja
direktora vietniece
audzināšanas jomā
Gita Satovska