Saulkrastu novadā skaistā vietā netālu no Murjāņiem atrodas Sējas pamatskola, kura 2022.gada 8.oktobrī svinēja skaistu apaļu jubileju. Sējas pamatskolai 100.
8.oktobrī tika rīkotas svinības un absolventu salidojums ar skaistiem skolēnu priekšnesumiem, stāstiem, novēlējumiem. Neatņemama sastāvdaļa šādā pasākumā ir arī sveicēju uzrunas. Sirsnīgiem sveicieni izskanēja gan no novada domes priekšsēdētāja Normunda Līča, gan lūgtajiem viesiem, gan kaimiņskolām. Arī Murjāņu sporta ģimnāzijas direktors Sergejs Čevers ar iedvesmojošiem vārdiem sveica Sējas pamatskolas kolektīvu skaistajos svētkos.
FOTO: Pēteris Gertners/Saulkrastu novada pašvaldība