Murjāņu sporta ģimnāzija (Murjāņi, Klintslejas 4) izsludina jauno atlētu atlases konkursu 8.-10.klasēs atbilstoši prasībām un 11.-12.klasēs valsts izlašu pamatsastāva kandidātiem un dalībniekiem šādos sporta veidos: 

 • riteņbraukšana,
 • vieglatlētika,
 • handbols,
 • kamaniņu sports,
 • zēnu un meiteņu volejbols.

Jauno atlētu atlases konkurss notiks 23.jūlijā, sākums plkst. 9.00.

Atlases konkursa laikā:

 • stājoties 8. un 10.klasē, tiks veikts kompleksais pamatzināšanu pārbaudes tests par iepriekšējā klasē apgūto mācību priekšmetu programmu obligāto saturu matemātikā, latviešu valodā, angļu valodā;
 • visiem pretendentiem tiks veikts psiholoģiskās sagatavotības tests;
 • iestājpārbaudījums izvēlētajā sporta veidā (Kontrolnormatīvi).

Ierodoties uz konkursu, nepieciešams: 

 • sporta tērps un apavi (kontrolnormatīvu izpildei);
 • dzimšanas apliecība vai pase/ID (jāuzrāda oriģināls, līdzi kopija).
 • liecība par pārcelšanu uz nākamo klasi vai apliecība par pamatizglītības iegūšanu (jāuzrāda oriģināls, jāiesniedz kopija);

medicīnas dokumenti:

 • Covid-19 vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāts (izdruka);
 • 027/u forma no ģimenes ārsta;
 • 63 forma vai potēšanas pase (kopija);
 • 26u forma (no skolas – ja ir, jāņem līdzi, vai arī iepriekšējā izglītības iestāde nosūta)
 • asins analīze;
 • urīna analīze;
 • zobārsta izziņa par salabotiem zobiem;
 • EHO kardiogrāfija (vai zināms pieraksts uz to);

Pavadošo personu apmeklējums atbilstoši valstī noteiktajām epidemioloģiskajām prasībām.

Uzņemšanas-atestēšanas komisijas lēmums tiks paziņots individuāli līdz 5.augustam.

Jautājumu gadījumā rakstiet msg@msg.edu.lv vai zvaniet mob. 29330201.

Uz tikšanos Murjāņu sporta ģimnāzijā!