Murjāņu sporta ģimnāzijas 9. un 12. klases izlaidums :

9. klasei 17. jūnijā plkst. 14:00 aktu zālē ;

12.b klasei 29. jūnijā plkst. 16:00 halles iekšpagalmā , lietus gadījumā aktu zālē! ;

12.a klasei 1. jūlijā plkst. 13:00 halles iekšpagalmā , lietus gadījumā aktu zālē! .