20.jūnijā un 17.jūlijā Murjāņu sporta ģimnāzija izsludina jauno atlētu atlasi (8.-10.klasēs) šādos sporta veidos: riteņbraukšana, vieglatlētika, rokasbumba, kamaniņu sports, zēnu un meiteņu volejbols (Murjāņi, Klintslejas 4). Atlases laikā tiks veikts: pamatzināšanu kompleksais pārbaudes tests  par iepriekšējā  klasē apgūto mācību priekšmetu programmu saturu  Matemātikā, Latviešu valodā, Angļu valodā  un  Psiholoģiskais tests. Jauno atlētu atlases konkursa sākums plkst. 9.00.

Pirms dalības atlases konkursā jaunajiem atlētiem nepieciešams:

1) veikt COVID-19 testu (72st. negatīvs testa rezultāts), vai ārsta izdots dokuments, kur ir apliecināts, ka atlēts ir COVID-19 izslimojis;

2) sporta tērps un apavi (kontrolnormatīvu izpildei);

3) liecība vai apliecība par pamatizglītības iegūšanu;

4) medicīnas dokumenti:

– 027/u forma no ģimenes ārsta;

– 63 forma vai potēšanas pase;

– 26u forma (no skolas);

– asins analīze;

– urīna analīze;

– zobārsta izziņa par salabotiem zobiem;

– EHO kardiogrāfija (vai zināms pieraksts uz to);

5) dzimšanas apliecība vai pase (kopijas).

Jautājumu gadījumā rakstiet msg@msg.edu.lv vai zvaniet mob. 29330201.
Uz tikšanos Murjāņu sporta ģimnāzijā!