Projekta īstenošanas laiks un vieta: 

07.04.2021.- 31.05.2021. “Mājturība un tehnoloģijas”, “Vizuālās māksla”, “Kultūras pamati” mācību stundu laikā – attālināti, āra  nodarbībās, rotācijas kārtībā klātienē un individuālajās konsultācijās.

Projekta mērķis: 

Mācību priekšmetos “Mājturība un tehnoloģijas”, “Vizuālās māksla”, “Kultūras pamati” īstenot  starppriekšmetu saikni  un  atklāt  kopsakarības ar reālo dzīvi – Murjāņu sporta ģimnāzijas vides veidošanā.

Projekta uzdevums:             

Restaurēt nolietotos 40 gab. (liekti līmētos)  krēslus un 5 gab. solus un izveidot mākslas objektus “Krēsls”, “Sols”.

Projekta papildus uzdevumi: 

– Veikt balsošanu vietnē

Facebook divos posmos:

  1. posms – 01.05. – 21.05.2021. balsošana par projekta “Māksla sporta dinamikā” izglītojamo idejām krēslu un solu apgleznojumiem;
  2. posms19.05. – 21.05.2021. balsošana par projekta “Māksla sporta dinamikā” izglītojamo krēslu un solu apgleznošanu;

– Izveidot foto galeriju par  projekta  “Māksla sporta dinamikā “ īstenošanas gaitu;

– Veikt uzskaiti par resursu  ieguldījumu projekta īstenošanā – 40 krēslu un 5 solu restaurācijā, veikt aprēķinu par faktiskajām materiālu, palīgmateriālu izmaksām un cilvēkresursu ieguldījumu;

– Izveidot izglītojamo  mākslas darbu galeriju vizuālās mākslas kabinetā un III stāva hallē;

– Organizēt mākslas objektu “Krēsls”, “Sols” izstādi;

– Apbalvot veiksmīgāko ideju un kvalitatīvāko darbu autorus.

Projektā paredzētos darbus vada mācību priekšmetu skolotāji: 

Vita Viksne, Inta Makare, Zane Dapševica un Staņislava Vērdiņa.

Projekta koordinatori: 

DVIJ Frančeska Ģēvele un saimniecības daļas vadītājs Viesturs Kaļva.