Mūsu skola piedalījās Skolas Somas nodarbībā par tēmu – interpretācija – vizuālā mākslā, kuru vadīja māksliniece Ilze Rukšāne. Skolēni noklausījās nelielu ievadu, kas ir interpretācija un tad tika uzdots praktiskais darbs. Skolēniem bija jāinterpretē, kādu, viņa izvēlēto, ziņu nosaukumu. Pie interpretāciju veidošanas bijām strādājuši iepriekšējā stundā, tēma skolēniem bija jau pazīstama un tas deva iespēju zināšanas nostiprināt. Nodarbībā piedalījās 10 a un 10 b klases skolēni, kuri veica uzdevumu ar lielu aizrautību un rezultāti bija iepriecinoši. Par darbu tika ielikts arī vērtējums. Paldies direktora vietniecei audzināšanas jomā Gitai Satovskai, kura noorganizēja šo pasākumu.

Ar cieņu vizuālās mākslas skolotāja Vita.