MURJĀŅU SPORTA ĢIMNĀZIJA

Reģistrācijas Nr. 90000082152 Valsts kase: TRELLV22 Konts: LV28TREL2150306008000 Sponsoru konts: LV62TREL7153660000000
Adrese: ”Klintslejas 4”, Murjāņi, Sējas novads, LV -2142 Mob.tālr.: 29330201 E-pasts: msg@msg.edu.lv MSĢ direktors MSĢ direktora vietnieks sporta jomā, direktora p.i. – Sergejs Čevers (mob.tālr.: 26166060, e-pasts: sergejs.cevers@msg.edu.lv) MSĢ direktora vietniece izglītības jomā – Frančeska Ģēvele (mob.tālr. 29196196, e-pasts: franceska.gevele@msg.edu.lv) MSĢ direktora vietniece audzināšanas jomā – Gita Satovska (mob.tālr.: 28308999, e-pasts: gita.satovska@msg.edu.lv)     
 

MURJĀŅU SPORTA ĢIMNĀZIJAS TERITORIĀLĀ STRUKTŪRVIENĪBA ”JŪRMALA”

  Adrese: Jaunā iela 66, Majori, Jūrmala, LV – 2015 Tālrunis: 67762419, 67762418 Mob.tālr.: 28378734 E-pasts: msgjf@msg.edu.lv TSV vadītājs – Aigars Aglenieks ( mob.tālr. 29461790, e-pasts: aigars.aglenieks@msg.edu.lv) TSV vadītāja vietniece izglītības un audzināšanas jomā – Dace Rolle (mob.tālr. 26483098, e-pasts: dace.rolle@msg.edu.lv)    
 

MURJĀŅU SPORTA ĢIMNĀZIJAS TERITORIĀLĀ STRUKTŪRVIENĪBA ”BĒRNU UN JAUNIEŠU KAMANIŅU SPORTA SKOLA” 

Adrese: Šveices iela 13, Sigulda, LV – 2150Tālrunis: 67977832Mob.talr.: 29330201E-pasts: bjkss@msg.edu.lvTSV BJKSS vadītāja  – Dace Ābeltiņa (mob.tālr. 29789245, e-pasts: dace.abeltina@msg.edu.lv)
   
 

MURJĀŅU SPORTA ĢIMNĀZIJAS TERITORIĀLĀ STRUKTŪRVIENĪBA ”SPECIALIZĒTĀ AIRĒŠANAS SPORTA SKOLA”

Adrese: Vikingu ielA 6, Lielupe, Jūrmala, LV – 2010Tālrunis: 67751915, 67751910E-pasts: sass@msg.edu.lvTSV vadītājs – Mārtiņš Veispals (e-pasts: martins.veispals@msg.edu.lv)