Rīkojums par 2020./2021.mācību gada uzsākšanu

Noteikumi par izglītības procesa organizāciju Murjāņu sporta ģimnāzijā laika posmā no 2020.gada 1.septembra līdz 2020.gada 18.oktobrim

 

1.septembra dienas kārtība

7:50 – 8:50 brokastis (pa sporta veidu nodaļām)

9:20 – pulcēšanās kopīgai fotogrāfijai

9:30 – kopējais foto 55 ciparu formā (sliktu laikapstākļu gadījumā fotografēšanās pa klasēm)

10:00 – svinīgais pasākums skolas pagalmā (sliktu laikapstākļu gadījumā aktu zālē)

10:40 – klases stundas

11:00 – kafijas pauze pedagogiem

10:40 – 16:00 – grāmatu nodošana un saņemšana

10:40 – 11:50 – 12.klase (nodod iepriekšējās un saņem jaunās grāmatas)

11:50 – 13:00 – 9.klase (nodod iepriekšējās un saņem jaunās grāmatas)

13:00 – 13:30 – 10.a klase (saņem jaunās grāmatas)

13:30 – 14:00 – 10.b klase (saņem jaunās grāmatas)

14:00 – 14:40 – 11.a klase (nodod iepriekšējās un saņem jaunās grāmatas)

14:40 – 15:10 – 11.b klase (nodod iepriekšējās un saņem jaunās grāmatas)

15:10 – 16:00 – 8.klase (saņem jaunās grāmatas)

12:35 – 13:45 – pusdienas pa klasēm

16:10 – 18:00 – treniņš

18:50 – 19:50 – vakariņas pa sporta veidu nodaļām

20:00 – 22:00 – iespēja aktīvi pavadīt vakaru ar dejām, spēlēm, kino

 

Sagatavoja DVAJ G.Satovska