2018.gada 1.novembrī plkst. 20:30 vīru kopas ”Vilki” koncertlekcija skolas aktu zālē.