Murjāņu sporta ģimnāzijas
teritoriālās struktūrvienības “Jūrmala”
2021./2022.m.g. pedagogi

PEDAGOGA VĀRDS, UZVĀRDS MĀCĪBU PRIEKŠMETS KLASE
Raivo Aglenieks Sports
Sports un veselība
9.,12.kl.
10.,11.kl.
Lana Bračka Ķīmija
Ķīmija I
9.,12.kl.
10.,11.kl.
Iveta Fogele Kultūras pamati
Vizuālā māksla
10.,11.kl.
9.kl.
AntraJēkabsone Angļu valoda
Svešvaloda I (B2) (angļu valoda)
9.,12.kl.
10.,11.kl.
Oskars Krīgers Filozofija
Latvijas vēsture
Pasaules vēsture
Latvijas un pasaules vēsture
Politika un tiesības
Sociālās zinības
Vēsture un sociālās zinātnes I
12.kl.
9.kl.
9.kl.
12.kl.
12.kl.
9.kl.
10.,11.kl.
Līga Krūze Bioloģija
Bioloģija I
Ģeogrāfija
Ģeogrāfija I
Veselības mācība
9.,12.kl.
10.,11.kl.
9.kl.
10.,11.kl.
12.kl.
Vija Ķezbere Krievu valoda
Svešvaloda (B1) (krievu valoda)
9.,12.kl.
10.,11.kl.
JānisMatuzānis Fizika
Fizika I
9.,12.kl.
10.,11.kl.
Dace Rolle Latviešu valoda 9.kl.
SintijaVilerte Latviešu valoda
Latviešu valoda I
Literatūra
Literatūra I
12.kl.
10.,11.kl.
9.kl.,12.kl.
10.,11.kl.
Iveta Vēvere Mūzika 9.kl.
IvarsVilemsons Ekonomika
Vēsture un sociālās zinātnes I(ekonomika)
12.kl.
10.,11.kl.
Datorika 10.,11.kl.
Matemātika
Matemātika I
9.,12.kl.
10.,11.kl.
Mājturība un tehnoloģijas (m.) 9.kl.
Mājturība un tehnoloģijas (z.) 9.kl.