Valsts mācību priekšmetu olimpiādes 2021./2022.m.g.

Mācību priekšmets Klase Olimpiādes norises laiks
2.posms novados/pilsētās/
Novadu apvienībās
3.posms
valsts olimpiāde
Angļu valoda 10.-12. 03.11.2021. 01.12.2021. – I kārta
04.02.2022. – II kārta
Bioloģija 9.-12. 25.11.2021. 26.01.2022.-28.01.2022.
Ekonomika 10.-12. 25.01.2022. 01.03.2022.
Filozofija 11.-12. 16.12.2021. 02.02.2022.
Fizika 9.-12. 14.01.2022. 07.04.2022.-08.04.2022.
Ģeogrāfija 10.-12. 08.02.2022. 13.04.2022.-14.04.2022.
Informātika (programmēšana) 8-12. 10.01.2022. 23.02.2022.-25.02.2022.
Ķīmija 9.-12. 01.02.2022. 29.03.2022.-31.03.2022.
Latviešu valoda un literatūra 8.-9. 06.01.2022. 22.03.2022.
Latviešu valoda un literatūra 11.-12. 17.01.2022. 07.03.2022.
Matemātika 9.-12. 21.01.2022. 10.03.2022.-11.03.2022.
Vēsture 9. 09.12.2021. 15.02.2022.
Vēsture 10.-12. 09.12.2021. 14.02.2022.
Krievu valoda (svešvaloda) 8.-12. 02.12.2021. 10.02.2022.

X