Izglītības un zinātnes ministru fotostāsti Latvijas simtgadei (14.12.2018.)
X