Ziņas par iestādiSkolas vēsture

Īsi par skolas vēsturi

 

Murjāņu sporta ģimnāzija ir dibināta 1965. gada 1. septembrī. Izglītības iestādes dibinātājs ir LR Izglītības un zinātnes ministrija.

 

Ģimnāzijas vīzija:

Saturiskās un fiziskās vides pilnveidošana.

 

Ģimnāzijas misija:

Augstas klases sportistu sagatavošana Latvijas nacionālajām izlasēm, startiem starptautiskajā mērogā, olimpiskajās spēlēs, konkurētspējīgas izglītības nodrošināšana.

 

 Ģimnāzijas galvenie uzdevumi:

 1. Īstenot pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības standartu.
 2. Sagatavot kandidātus Latvijas nacionālajām izlasēm.

 3. Nodrošināt iespēju izglītojamajiem iegūt zināšanas, prasmes, un attieksmes, sagatavojot izglītojamos aktīvai līdzdalībai sabiedrības dzīvē, sekmēt lēmumu pieņemšanas prasmju attīstību un spēju uzņemties atbildību.

 4. Sadarboties ar izglītojamo ģimenēm.

 5. Sagatavot izglītojamos turpmākajām studijām un profesionālajai sportiskajai karjerai.

 

Ģimnāzijā licencētas 2 Izglītības programmas:

Pamatizglītības otrā posma (7. - 9.klase) programma,

Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojašā virziena programma.

 

2017./18.m.g. apzinātas skolas vērtības:

1) darba mīlestība, mērķtiecība, veselība;

2) atbildība, uzdrīkstēšanās, pašdisciplīna;

3) aktivitāte, radošums, stipra griba.

 

Gadu gaitā mācību iestādei ir bijuši vairāki nosaukumi:

no 1965. gada - Murjāņu sporta internātskola,

no 1979. gada - Jāņa Rainberga Murjāņu sporta internātskola,

no 1990. gada - Murjāņu sporta internātskola,

1991. gadā - Murjāņu Sporta koledža,

no 1992. gada – Murjāņu sporta ģimnāzija.

1965. gadā skolā darbojās 2 sporta veidi: vieglatlētikas un volejbola nodaļa.

1974. gadā atvērta riteņbraukšanas nodaļa.

1976. gadā atvērta Jūrmalas filiāle Dubultos ar brīvās, klasiskās cīņas un handbola nodaļu.

1977. gadā atvērta kamaniņu un handbola nodaļa. 

1978. gada vasarā uzbūvēta kamaniņu trase, un 1978. gada 1. septembrī tā tika iemēģināta pirmajās sacensībās kamaniņu braukšanā. 

1980. gadā Jūrmalas filiālē ienāk jauns sporta veids: airēšana, bet gadu vēlāk - smaiļošana un kanoe airēšana.

 

 

 

Gadu gaitā skolu vadījuši direktori:

Ilmārs Briģis (1964. - 1969.),

Gunārs Gaigals (1969. - 1973.),

Jānis Vidauskis (1973. - 1975.),

Bonifācijs Urtāns (1975.- 1985.),

Rodrigo Henrici (1985. - 1993.),

Gints Bitītis (1993. - 1997.),

Ivars Sprancis (1997. - 2009.),

Pēteris Neijs (2009. - 2011.),

Ēvalds Goba (2011. - 2014.),

Ingrīda Amantova no 2014. gada.

 

 

,,Mūs vieno Murjāņi!''

 

1998. gada 15. jūnijā dibināta Murjāņu līga, tās dibinātāji - Murjāņu absolventi, kuri nodibināja - Murjāņu līgas balvu ,,Ceļamaize''. Tā ir naudas balva, kuru saņem 12. klašu absolventi par izcilām sekmēm, augstiem sasniegumiem sportā un aktīvu ārpusstundu darbu.

1998. septembrī uzrakstīts Murjāņu līgas Manifests, ar devīzi: ,,Mūs vieno Murjāņi!''

 

 

Olimpisko spēļu medaļnieki:

Jānis Ķipurs (1988.) Kalgari zelta medaļa bobslejā divniekos, bronzas medaļa četriniekos,

Raimonds Vilde (1988.) Seulā sudraba medaļa volejbolā,

Dainis Ozols (1992.) Barselonā bronzas medaļa riteņbraukšanā,

Aigars Fadejevs (2000.) Sidnejā sudraba medaļa soļošanā,

Mārtiņš Rubenis (2006.) Turinā bronzas medaļa kamaniņu braukšanā,

Ainārs Kovals (2008.) Pekinā sudraba medaļa šķēpmešanā,

Andris, Juris Šici (2010.) Vankuverā sudraba medaļa kamaniņu braukšanā,

Andris, Juris Šici (2014.) Sočos bronzas medaļa kamaniņu braukšanā un komandu stafetē,

Jānis Šmēdiņš (2012.) Londonā bronzas medaļa pludmales volejbolā,

Oskars Melbārdis (2014.) Sočos sudraba medaļa bobslejā,

Elīza Cauce (Tīruma) (2014.) Sočos bronzas medaļa kamaniņu braukšanā komandu stafetē. Olimpiskajās spēlēs startējuši 87 olimpisko spēļu dalībnieki.

 

 

Skolas absolventi, kas savās darba gaitās atgriezušies Murjāņos:

Murjāņu sporta ģimnāzijā strādā bijušie Murjāņu absolventi: Inga Ikauniece, Lauris Iecelnieks, Gints Bitītis, Andris Smočs, Andris Eikens, Guntars Gailītis, Zintis Šaicāns, Jānis Veide, Mārtiņš Trautmanis, Ivars Lācis, Sergejs Čevers, Klāvs Zaļkalns, Ansis Brēmanis, Dace Roziņa, Elita Freidenfelde, Ilgonis Zemītis, Mērija Ansviesule, Aiva Aparjode, Liene Kumska, Mārtiņš Lāma.

 

Skolas tradīcijas:

Zinību diena,

Skolotāju diena,

valsts svētku svinības,

Ziemassvēki,

Murjāņu Sporta laureāts,

klašu organizētie pasākumi skolas mērogā,

zvans uz mācību gada pēdējo mācību stundu,

mācību gada noslēguma pasākums,

izlaidumi u.c.

 

,,Murjāņi ir atspēriena dēlītis. Murjāņi ir lidlauks, no kura esam pacēlušies.”
 MSĢ absolvente M. Zālīte

 

 

 

Gadu no gada tiek celti Murjāņi (foto no skolas Sporta muzeja arhīva)

 

 •  Viesnīcas celtniecība

     

 

 •  Sporta aktivitātes stadionā ar grants segumu

   

 

 • Stadiona celtniecība:

 

 • stadions ar gumijas segumu

  

    

 

 • stadions ar tartāna segumu

 

 • Sporta manēžas ''Rūķis'' celtniecība

  

 

 

 • Citi pasākumi - mācību kabineti, rudens talkas, skolas Sporta muzeja iekārtošana (70.gadu beigās)