Education photo created by pressfoto - www.freepik.com

 

 

PĀRBAUDES DARBI

2020./2021. mācību gadā

 

 • Valsts noteiktie pārbaudes darbi
        Informācija izglītojamiem 01.12.2020.:
            - 
  VALSTS PĀRBAUDĪJUMU NORISE 2020./2021.MĀCĪBU GADĀ 9.klasē
   
             - 
  VALSTS PĀRBAUDĪJUMU NORISE 2020./2021.MĀCĪBU GADĀ 12.klasē
                 Izmaiņas: 12.klases izglītojamie kārto trīs obligātos centralizētos eksāmenus:
                     1. Latviešu valodā;
                     2. Vienā svešvalodā (angļu vai krievu valodā);
                     3. Matemātikā.
                  Ceturtais centralizētais eksāmens vai eksāmens nav obligāts, bet kārtojams pēc izglītojamā izvēles (ja tas nepieciešams stājoties augstākās izglītības iestādē).
                 Izmaiņas: 12.klases centralizēto eksāmenu laiki svešvalodā:
                     Angļu valodā:

                                Rakstu daļa - 11.05.2021.
                                Mutvārdu daļa - 11.05. - 12.05.2021.
                     Krievu valodā:
                                Rakstu daļa - 13.05.2021.
                                Mutvārdu daļa - 13.05.2021.
   
          Informācija vecākiem 30.11.2020.:
               - Noteikumi par centralizēto eksāmenu saturu un norises kārtību
               - Valsts pārbaudījumu norises kārtība
 • Ikdienas pārbaudes darbu grafiks 
       (e-klases pārbaudes darbu plānotājā un izglītojamo dienasgrāmatā)