Mācību processMurjāņiOlimpiāžu grafiks

 
Murjāņu sporta ģimnāzijas izglītojamie 2020./2021.mācību gadā atbilstoši VISC noteiktajiem laikiem piedalīsies Valsts izglītības satura centra šādās olimpiādēs:

  • Angļu vadodā - 2 dalībnieki no 10.klases un 1 dalībnieks no 11.klases (Mācību priekšmeta pedagogs El Hadri Abdelmajid);
  • Vēsturē - 1 dalībnieks no 9.klases, 1 dalībnieks no 10.klases, 1 dalībnieks no 11.klases un 1 dalībnieks no 12 klases (Mācību priekšmeta pedagogi Sergejs Čevers un Velga Rotberga- Bleija;
  • Latviešu valodā - 1 dalībnieks no 8.klases, 1 dalībnieks no 9.klases, 2 dalībnieki no 11.klases, 1 dalībnieks no 12.klases (Mācību priekšmeta pedagogi Kristīne Žilinska un Māra Ozola);
  • Matemātikā - 2 dalībnieki no 8.klases, 2 dalībnieki no 9.klases, 1 dalībnieks no 10.klases, 1 dalībnieks no 11.klases, 1 dalībnieks no 12.klases (Mācību priekšmeta pedagogi Laila Lūkina un Sandra Ločmele).