MācībasMācību programmas

 Murjāņu Sporta ģimnāzija ir akreditēta laika posmam 2014.gada 3.novembris - 2021.gada 5.februāris (IKVD Nr.2974)

 

MSĢ izglītības programmas

Pamatizglītības programma

Pamatizglītības otrā posma (7.-9.klase) izglītības programma  23011111
 
Vispārējās vidējās izglītības programma

Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītozjošā virziena programma 31011011

 

 


 E-klase