Mācību process

  MĀCĪBU PROCESS

  

Pašlaik mainās izpratne par to, kādas zināšanas un prasmes būs nepieciešamas nākotnes sabiedrībā. Tāpēc jātiecas piedāvāt izglītojamiem tādu mācīšanās pieredzi, kuras rezultāts būs izglītojamā lietpratība: spēja kompleksi lietot zināšanas, prasmes un paust attieksmi, risinot problēmas mainīgās, bet reālās dzīves situācijās.