Mācības

  MĀCĪBAS

  

Pašlaik mainās izpratne par to, kādas zināšanas un prasmes būs nepieciešamas nākotnes sabiedrībā. Tāpēc jātiecas piedāvāt skolēniem tādu mācīšanās pieredzi, kuras rezultāts būs skolēna lietpratība: spēja kompleksi lietot zināšanas, prasmes un paust attieksmi, risinot problēmas mainīgās, bet reālās dzīves situācijās.