Mācību processIzglītības programmas

  

Murjāņu sporta ģimnāzija ir akreditēta laika posmam
2014.gada 3.novembris - 2021.gada 5.februāris (IKVD Nr.2974)

  

MSĢ izglītības programmas

 
Vispārējās vidējās izglītības programma

Vispārējās vidējās izglītības programma 31016011
 
 
 
 
Vispārējās vidējās izglītības programma

Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītozjošā virziena programma 31011011
 
 
 
Pamatizglītības programma

Pamatizglītības otrā posma (7.-9.klase) izglītības programma  23011111

 

 


 

 E-klase