Mācību processIzglītības programmas

 

Akreditācijas termiņš līdz 2022.gada 31.maijam.

  

MSĢ izglītības programmas

 
Vispārējās vidējās izglītības programma

Vispārējās vidējās izglītības programma 31016011
 
 
 
 
Vispārējās vidējās izglītības programma

Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītozjošā virziena programma 31011011
 
 
 
Pamatizglītības programma

Pamatizglītības otrā posma (7.-9.klase) izglītības programma  23011111

 

 


 

 E-klase