Iepirkumi2016.g. iepirkumi

Iepirkuma procedūras 2016.g.
 

Publikācijas datums

Nosaukums

ID Numurs

Publicēja

Informācija par iepirkumu

Informācija par rezultātu

6.10.2016

 

Akmeņogļu iegāde Murjāņu sporta ģimnāzijai MSĢ 2017/1 Murjāņu sporta ģimnāzija

Paziņojums IUB mājas lapā

Nolikums

Pretendentu piedāvātās cenas 

Rezultāts

26.08.2016 Remontdarbu materiālu un instrumentu iegāde  MSĢ    2016/4 Murjāņu sporta ģimnāzija

Paziņojums IUB mājas lapā

Nolikums

Specifikācija

Pretendentu piedāvātās cenas 

Rezultāts

23.08.2016

 

Elektroenerģijas iepirkums Murjāņu sporta ģimnāzijai MSĢ 2016/3 Murjāņu sporta ģimnāzija

Paziņojums IUB mājas lapā

Nolikums

Informacija pretendentiem

Precizēts līgums

Pretendentu piedāvātās cenas 

Rezultāts

09.03.2016.

Murjāņu sporta ģimnāzijas esošo būvju rekonstrukcijas neparedzemie papildu būvdarbi

MSĢ
2016/2

Murjāņu sporta ģimnāzija

Sarunu procedūras piemērošanas pamatojums

 

24.02.2016.

Degvielas iegāde Murjāņu sporta ģimnāzijas vajadzībām

MSĢ
2016/1

Murjāņu sporta ģimnāzija

Paziņojums IUB mājas lapā

Nolikums

Pretendentu piedāvātās cenas

 

Rezultāts

 

         
           

 Informācija par senākiem iepirkumiem un to rezultātiem IUB mājas lapā.