Modernā prāta pieccīņa 2016./2017. (02.03.2017.)
X