Murjāņu sporta ģimnāzijas  Skolēnu padome

2017./2018.mācību gadā

  

8.kl  -  Verners Kļaviņš - volejbols

8.kl  - Ralfs Strioga - vieglatlētika, daudzcīņa

8.kl  - Madara Jančenko - vieglatlētika, daudzcīņa

9.kl  - Oksana Vasiļjeva - vieglatlētika, disks, lode

9.kl  - Elizabete Elza Stīpniece - vieglatlētika, disks, lode

10.kl - Arina Cicjura - kamaniņu sports

10.kl - Petra Ņečiporuka - volejbols

11.a.kl - Dairis Mežvinskis - vieglatlētika, šķēps

11.a.kl - Lelde Mieze - vieglatlētika, disks, lode

11.b.kl - Anda Upīte - kamaniņu sports

11.b.kl - Liega Krasovska - vieglatlētika, daudzcīņa

12.a.kl - Katrīna Kaupāne - volejbols

12.a.kl - Anija Jurdža - volejbols

12.a.kl - Reinis Nungurs - vieglatlētika, disks, lode

12.b.kl - Krista Rutkupa - vieglatlētika, disks, lode

12.b.kl -Eva Dreimane - vieglatlētika, šķēps

 

direktores vietniece
audzināšanas darbā Astrīda Pastare